top of page

בעקבות פנייה של ארגון נתיבות המשפט: פרטי הממונה על פניות הציבור יפורסמו בחשבון הארנונה

עודכן: 11 בדצמ׳ 2021

על פי חוק הרשויות המקומיות כל עירייה מחויבת למנות מבקר המשמש, בין היתר, גם ככתובת לפניות הציבור עבור תלונות של התושבים כלפי הרשות. מסקר שערך ארגון 'נתיבות המשפט' עולה כי רוב מוחלט מהתושבים אינם מודעים לקיומו של המבקר. בעקבות פניית הארגון, תחל העירייה לפרסם את דרכי ההתקשרות עמו באתר האינטרנט, על לוחות מודעות ובדפי חיוב הארנונה.

פקודת העיריות קובעת כי רשות מקומית חייבת למנות מבקר שיעקוב אחר התנהלותה. המבקר מוציא מידי שנה דו''ח ביקורת לרשות המקומית, וניתן להגיש בקשה ולקבל את המידע.

על פי חוק נוסף, (חוק הרשויות המקומיות) הרשות המקומית צריכה להקצות סמכויות למבקר (או עובד בכיר אחר מטעמים מיוחדים) שיוכל לשמש גם ככתובת לפניות הציבור. הממונה חייב בסודיות, והוא בלתי תלוי, תפקידו הוא, בין היתר, לברר תלונות של תושבים כלפי הרשות המקומית וחל איסור בדין להפריע למבקר לבצע את תפקידו.

מסקר שערך ארגון 'נתיבות המשפט' בשיתוף מכון הסקרים החרדי 'אסקריא', עלה כי רבים מבני המגזר החרדי אינם מודעים כלל לקיומו של ממונה פניות הציבור ברשות המקומית.

למעשה, רק כ-40% מהמשיבים בסקר הצהירו כי הם מכירים את האפשרות לפנות אל המבקר. בבית שמש אמנם ישנה מודעות גדולה יותר,כ-46% מתושבי העיר השיבו כי הם מודעים לקיומו, אך עדיין מדובר במספרים נמוכים מכפי שהמחוקק קבע.

כיון שהמחוקק לא הסתפק במינוי ממונה פניות הציבור, אלא אף הטיל על הרשויות המקומיות את החובה לפרסם את קיומו של הממונה, וזאת לתועלת תושבים ואזרחים שיוכלו להכיר, לדעת ולפנות בעת הצורך. כך חייבת רשות מקומית לפרסם על לוחות מודעות, באתר האינטרנט וכן על גבי דפי חיוב הארנונה.

מבדיקת 'נתיבות המשפט' עלה כי לא בכל הרשויות מקפידים על כך. עם זאת, פניות לעיריית בית שמש הניבו הצלחה לתועלת תושבי העיר, ואכן מכאן ולהבא יפורסמו על דפי חיוב הארנונה פרטי ממונה לפניות הציבור.8 צפיות

Comments


bottom of page