top of page

חרדים בשירות הלאומי פגיעים יותר ומקבלים פחות זכויות

עודכן: 11 בדצמ׳ 2021

מבקר המדינה: "דמי הכלכלה של המתנדבים החרדים הרווקים נמוכים מדמי הכלכלה של מתנדבים אחרים בשיעור של 35% - 50%"

על פי דו"ח מבקר המדינה, רבים ממתנדבי השירות הלאומי מהמגזר החרדי- לא מקבלים זכויות המגיעות על פי חוק, בנוסף, נמצאו ליקויים משמעותיים בטיפול בפניות מצד המתנדבים, מה שהוביל את המבקר לקביעה כי "נמצאו ליקויים הנוגעים לאחד מתפקידיה המרכזיים של רשות השירות הלאומי-אזרחי", עניין שיכול להסביר מדוע משנת 2015 מספר המתנדבים לשירות מהחברה החרדית ירד בכ-36%, וב-2019 הוא היה רק כרבע מהיעד האחרון שנקבע.


ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו בפגישה עם מצטייני השירות האזרחי מהמגזר החרדי.צילום עמוס בן גרשון, לע"מ.


בדו"ח שפורסם בחודש מאי 2021 נסקרו מספר נושאים, בחלקם נמצאו ליקויים, וכן פגיעה בזכויות כלכליות של המתנדבים - נושא שבטיפול רשות השירות הלאומי האזרחי האחראית לשיבוץ מתנדבים, פיקוח ובקרה על הפעלת השירות; והטיפול בנושאי הפרט של המתנדבים - טיפול בפניותיהם.


כך לדוגמא קבע צוות משרד מבקר המדינה כי "דמי הכלכלה של המתנדבים החרדים הרווקים נמוכים מדמי הכלכלה של מתנדבים אחרים בשיעור של 35% - 50%". בנוסף, בסקר שביצעה הרשות ובמחקרים אחרים נמצא "כי מטרות השירות שעניינן חיזוק יכולותיו המקצועיות של המתנדב, הכנתו לתעסוקה בעתיד וחיזוק הקשר שלו עם החברה והמדינה מומשו במידה מוגבלת. כך לדוגמה, כ-31% מהמתנדבים החרדים הצטרפו לשירות לאומי לאחר שמלאו להם 24 שנים וכבר היו פטורים מחובת גיוס - וצה"ל החזירם למעמד של חייבי גיוס רק כדי להפנותם לשירות אזרחי". עוד עלה כי ההתנדבות של גברים חרדים לשירות מניבה תועלת משקית כלכלית, בעיקר עקב גידול בשיעורי התעסוקה והשכר שלהם לעומת גברים חרדים מועסקים אחרים.


בהיבט של טיפול הרשות בפניות הציבור נמצא כי הרשות ניהלה את הטיפול בפניות הציבור על פי מסמך עבודה פנימי שבו הטילה את האחריות לבירור חלק מהפניות על הגופים המוכרים, זאת בלי שהמסמך הופץ לגורמים שמחוץ לרשות ובלי שפורסם לגופים המוכרים ולציבור באתר הרשות. כמו כן הרשות לא קבעה לוחות זמנים מחייבים לטיפול בפניות.

מתנדבים בשירות לאומי והזכויות שלכם נפגעו, או לא קיבלתם מענה?

פנו אלינו ונסייע לכם/ן מול רשות השירות הלאומי- אזרחי32 צפיות

ความคิดเห็น


bottom of page