top of page

עתירה מנהלית נגד משרד החינוך בעקבות ההפקרות במוסדות החינוך החרדיים

עודכן: 11 בדצמ׳ 2021

הכתובת כבר על הקיר: משרד החינוך לא מחזיק במידע בסיסי על מורים במוסדות החינוך החרדיים. לרובם המוחלט אין אישורי משטרה על היעדר עבירות פליליות

האם הורים חרדים יכולים לשלוח את ילדם לבית הספר בראש שקט, ביודעם שהם מפקידים את היקר להם מכל בידיים טובות? לא בטוח. למרות דרישות החוק, משרד החינוך אינו מחזיק, לכאורה, במידע אודות למעלה מ-50 אחוז מהמורים והמורות במוסדות החינוך החרדיים ובכלל זה, אינו מחזיק באישורי משטרה על היעדר עבירות פליליות של עובדי הוראה, כפי שדורש החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות חינוך.


המבקר התריע: אין מידע על עובדי הוראה חרדים


דו"ח מבקר המדינה שעסק בין היתר בסוגיית החינוך החרדי ופורסם כבר לפני למעלה משנה, התריע לראשונה על כך שלמשרד החינוך, אין נתונים על רובם המוחלט של עובדי ההוראה במגזר החרדי.


על פי הדו"ח, למשרד החינוך אין נתונים אודות זהותם של רובם המוחלט של עובדי ההוראה במגזר החרדי (כ-32 אלף עובדים), השכלתם, כישוריהם וכשירותם.


בנוסף, צויין כאמור הפרט החמור ביותר לפיו למשרד לא ידוע האם יש לעובדים אישורי משטרה על היעדר עבירות פליליות. כמו כן צויין בדו"ח המבקר, כי על למעלה מ-50% מעובדי ההוראה אין תיק עובד הוראה במשרד החינוך.


זאת, על אף שמשרד החינוך עצמו פרסם באופן ברור את ההנחיות הרלוונטיות בחוזר מנכ"ל 68-5.3 המפרט את חובת הרישום לפי הדין ודרכי המעקב והדיווח המחויבים ממוסדות החינוך בכללותם, כשמטרת החוזר להבטיח עמידה בהוראות הדין למניעת עברייני מין במוסדות החינוך.פעילות נתיבות המשפט


בעקבות הנתונים החמורים שעלו מן הדו"ח, בנתיבות המשפט פנו לראשונה למשרד החינוך כבר ביוני 2020, בבקשה לקבלת מידע (על פי חוק חופש המידע) בנוגע לפעולות אותן נקט המשרד על מנת להקים ולרשום מאגר מידע על אישורי משטרה עבור עובדי הוראה במגזר החרדי, במוסדות הפועלים תחת רישיון משרד החינוך או מתוקצבים על ידו.


יצוין, כי עוד טרם בקשת המידע שלחה נתיבות המשפט מכתב התראה דחוף להנהלת משרד החינוך (הקודמת) ובו התריעה העמותה על הפרות הוראות הדין והפקרת תלמידי החינוך החרדי לכאורה.


בתגובה לבקשת המידע, משרד החינוך לא סיפק לכאורה, את הנתונים המבוקשים ובמקום זאת השיב בהודעה לקונית, בה הפנה לנוהל של משרד החינוך בנושא.


לאחר פניות חוזרות ונשנות מטעם נתיבות המשפט, שלא נשאו פרי - פנתה העמותה בתלונה ליחידה לחופש המידע במשרד המשפטים, האמונה על קיום החוק ברשויות השונות. לאחר בדיקת העניין, ביחידה השיבה לנתיבות המשפט במכתב בו הבהירו כי משרד החינוך מפר את הוראות הדין. במכתב אף צויין כי היחידה תפרסם זאת בדף המיוחד באתר היחידה, הכולל רשימה של הרשויות המפרות את הדין.
לאחר פעולות נוספות במשך כשנה, לרבות תחקירים שהתפרסמו בכלי תקשורת ופניות לאישי ציבור ולאחר שלא חלה התקדמות בנושא, לא התקבלו תשובות למכתב ההתראה ולא לבקשת המידע, שלחה נתיבות המשפט בקשת מידע חדשה בנושא בתאריך 1/9/21, זאת, בין היתר בשים לב לתאריך תחילת שנת הלימודים החדשה. גם בהזמנות זו נשלח מכתב התראה נוסף לצוות משרד החינוך.


מכתב ההתראה האחרון


במכתב ההתראה האחרון שנשלח למנכ"ל משרד החינוך, צויין בין היתר כי עצם הפרת החוק באי החזקת אישורי משטרה עולה כדי עבירה פלילית המוטלת ישירות על בעלי מוסד חינוכי לקטינים.


עוד צויין במכתב, כי רק בשנה האחרונה התפרסמו פרשות מזעזעות במגזר החרדי בנושאים אלו וגם מכאן ניתן ללמוד על חשיבות העניין, ומי יודע אם מקרים שונים לא היו יכולים להימנע אם כללי המינהל התקין היו נאכפים.כמו כן ציינו באי כוחה של נתיבות המשפט, כי התעלמות מדרישות הדין והוראות חוזר מנכ"ל ואי אכיפת הנושא כראוי, עלולה להטיל אחריות ישירה או עקיפה על משרד החינוך בגין מחדל ורשלנות עקב אי קיום דרישות הדין.


לסיום, הודגש כי מדובר באינטרס ראשון במעלה, הן כלפי תלמידים ותלמידות הן כלפי הוריהם והן כלפי בעלי המוסדות אשר מחוייבים לעמוד בדרישות הדין.


עתירה לבית המשפט


בעקבות חוסר המענה לכאורה מצידו של משרד החינוך, מנכ"ל נתיבות המשפט, מוטי לב הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים, עתירה מנהלית בדרישה להורות למשרד החינוך לקיים את הוראות חוק חופש המידע, ולהעביר לעמותה את המידע המבוקש.


"מי ידאג לתלמידי החינוך החרדי", זועק מנכ"ל העמותה בעתירתו לבית המשפט: "עינינו הרואות, כי יתכן למרבה הצער, כי אוכלוסיות מוחלשות, שאינן בהכרח מכירות ויודעות את זכויותיהן מופקרות הלכה למעשה. ומי ידאג להוראות הדין? להגנה המינימלית שדורש החוק כלפי עובדי הוראה? האם הממשלה תדאג לאותם תלמידים? האם שרי הממשלה, סגני השרים, הח"כים החרדים? ראש הערים החרדים?"


"שאלות מצוינות שהתשובות להן מסועפות, מורכבות וראויות לדיון ואולי אף ביקורת ציבורית", ממשיך לב וכותב "מתברר, כי מקומם של פעילים חברתיים וארגונים למען הציבור, הם אלו שעוסקים לא פעם במלאכת הקודש לממש את זכותם של קבוצות מיעוט, אלו אשר אין בכוחם, בידיעתם או באפשרותם לדעת, להכיר ולהשמיע קול במחאה".


"למרבה הצער", מציין בעתירה מנכ"ל העמותה מוטי לב "בשנה האחרונה התפוצצו פרשיות מטלטלות ומצערות, ומי יודע, אם לא ניתן היה למונעם או לצמצמם על ידי אכיפת הוראות הדין. כאמור, הפניה למשרד החינוך במכתב התראה לא נראית כמניבת פרי, אולם הדרך לפעול לקידום הזה הינה בין היתר בבקשת מידע אשר הנתונים בה רלבנטיים לציבור הרחב, לציבור החרדי ולגופי הביקורת, ואף עשויים לשמש כראיה בעתירה מנהלית רלבנטית לגופו של נושא מול משרד החינוך לאכיפת הוראת הדין והגנה על תלמידי החינוך החרדי".


"נוכח הטענות שהוצגו בפירוט בכתב העתירה, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את העתירה ולהורות למשיבים למסור לעותר לאלתר את נתוני תיקי עובדי ההוראה במוסדות החינוך החרדים, בפירוט נתונים מלאים אודות מספר עובדי הוראה החרדים, מספר תיקי עובדי הוראה הקיימים במשרד החינוך ומספר אישורי משטרה הקיימים בידי משרד החינוך", נכתב לסיום.
33 צפיות

Comments


bottom of page