top of page

העקשנות משתלמת: אברך שנאבק נגד גביית לא חוקית מהצהרון של בתו ניצח את המערכת

לפעמים סיפורו של היחיד הוא הדוגמה הטובה ביותר למאבק עיקש ונחוש שמשתלם. אברך שניהל מאבק נגד הצהרון שגבה ממנו כספים שלא כדין הצליח לגרום להם לוותר. "אני לא בנאדם של מאבקים, אבל הרגשתי שצריך לקום ולעשות מעשה"

הסיפור הבא מלמד שלצד הפעילות הציבורית נגד עוולות ומעשים של אי צדק כנגד יחיד או רבים, הפעילות האישית של גורמים פרטיים כנגד מערכות שאינן עושות מלאכתן נאמנה, לא פחות חשובה והיא מהווה חלק בלתי נפרד ממאבק ציבורי אותם מובילים קבוצות וארגונים.


יחיאל, אברך תושב בית שמש, אשר בתו הקטנה לומדת בגן בו מופעל צהרון של רשת צהרונים בהנהלת עמותה פרטית, פנה אל עמותת 'נתיבות המשפט', הפועלת למיצוי זכויות האזרח החרדי, וביקש ייעוץ סיוע נגד רשת הצהרונים הגובה ממנו כספים שלא כדין. האברך קיבל ייעוץ מקיף והונחה כיצד לפנות אל אותם גורמים.


יחיאל שלח מכתב לרשת הצהרונים בו הוא מתריע בפניהם שאסור להם לגבות ממנו ומהורים אחרים סכומים מעל המותר. אלא שברשת הצהרונים לא נכנעו בקלות ובתחילה שיגרו אליו איום מרומז לפיו בתו לא תקבל את שירותי הצהרון אם ימשיך להעז ולערער על המוסכמות הקיימות. אך האברך התעקש ולא ויתר והוסיף והמשיך לפנות אליהם ולדרוש את מלוא זכויותיו. במקביל, פנה אל אגף החינוך בעיריית בית שמש כדי לדווח להם על המקרה. כמו כן, בהתאם להנחיות שקיבל מ'נתיבות המשפט', הוא דרש העתקים של קבלות על כל סכום שנגבה ממנו. בסופו של דבר, ברשת הצהרונים הרימו ידיים והוא קיבל שיחת טלפון בו הם בישרו לו באופן ברור ומוצהר שהם לא יגבו ממנו כספים שהם אינם מורשים לגבות ע''פ דין.


"אני מטבעי לא בנאדם של מאבקים, אבל הרגשתי שלפעמים צריך לקום ולעשות מעשה", מספר יחיאל, "אין ספק שהרוח הגבית שקיבלתי מנתיבות המשפט והסיוע וההכוונה הפרטנית מאוד עזרו לי לעמוד בעקשנות ולא לוותר כנגד העושק".


כזכור, בסיוע עשרות הורים שהתגייסו ויצאו נגד גביית כספים שלא כדין בידי עמותות פרטיות המפעילות את הצהרונים בגני הילדים שלהם, ב'נתיבות המשפט' הצליחו בס''ד לאסוף מאות עדויות ואסמכתאות מהורים שדיווחו על גבייה לכאורה שלא כדין. "התחלנו במאבק ציבורי עצום כנגד הרשות המקומית ומשרד החינוך, זאת לצד הכנת הקרקע לתביעה ייצוגית רחבה כנגד הגורמים המעורבים בפרשה, ובימים אלה אנו ממתינים להשלמת מסמכים נוספים לפי בקשת חופש המידע ממספר רשויות, טרם הגשת התביעה", מספר מוטי לב, מנכ''ל עמותת 'נתיבות המשפט'.


בינתיים, עד לסיום הליך התביעה ובירור המצב, מספר עמותות של צהרונים בעיר בית שמש החלו בהשבת כספים שנגבו מהורים שלא כדין, מתוך הבנה שלא לעולם חוסן וכי לא ניתן לעמוד לאורך זמן נגד ציבור הורים המתעקש על זכויותיו.21 צפיות

Comments


bottom of page