top of page

הזכות לפנות

כל אזרח זכאי לתקשר עם כל גוף ציבורי

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ומטרתו להעשיר את הידע ולייצר שיח בנושא

תקשורת היא הבסיס לשייכות ולקשר. אם אזרח אינו מסוגל לתקשר עם אגפי העירייה או עם משרד ראש הממשלה, הרי שהוא מרגיש לא רלוונטי ומנותק מגופי הציבור שאמורים לשרת אותו. לכן, חוק תיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות, תשי"ט-1958) קובע כי כל אזרח רשאי לקבל תגובה בעד כל פנייה לכל עובד ציבור או משרד ממשלתי בתוך 45 יום מיום הפנייה. כן, אתם יכולים לשלוח מסר ולהעביר שאלה או הצעה לכל עובד ציבור, אפילו לראש הממשלה!  כך גם לראש העיר, לשר כלשהו, לאגף ההנדסה בעיר שלכם וכדומה.

באופן כללי, בכל הליך מנהלי קיימת זכות משפטית של 'שימוע' לאזרח שעשוי להיפגע מהליך כזה או אחר, אך הזכות לפנות כוללת גם חתירה לשיתוף פעולה של ממש: כך גם התקבלה החלטת ממשלה בדבר 'שיתוף הציבור' שמטרתה בין היתר, ליצור דיאלוג בין האזרח לרשות. בדרך זו אפשר ליצור גם אמון וגם שותפות בין האזרח לגופים הציבוריים וגם הרשות יכולה להחכים מפנייה פרטית של אזרח או מומחה בתחום.

"שיתוף הציבור הרחב – ובכלל זה ארגונים רבים במשק ובחברה – מסייע לנו לקבל החלטות איכותיות שנגזרות מצורכי השטח. המגע עם אוכלוסיות רחבות, בעלי עניין ומומחים למיניהם תורם לעיצוב המדיניות הלאומית בתחומים מגוונים, ובכוחו להוביל לצמיחה כלכלית ולהתפתחות חברתית במדינה". 

(בנימין נתניהו, מדריך שיתוף הציבור בעבודת הממשלה)

business-women-signature-document.jpg

לאיזה גוף ציבורי אתם רשאים להגיש בקשה?

לכולם, בלי יוצא מן הכלל. החוק קובע כאמור, זכות לתשובה מכל גורם או עובד ציבורי. בנוסף, בכל משרד ממשלתי או ציבורי ישנו מי שממונה על פניות הציבור ואמון על טיפול בפניות או בתלונות ספציפיות הקשורות לתחום המשרד. נוסף עליהם ישנו משרד מבקר המדינה שפועל מכוח חוק יסוד מבקר המדינה, אשר בו נקבעה בין היתר רשימת הגופים שאפשר להגיש להם תלונות שהם הגופים הסטטוטוריים הרשמיים. בנוסף, אפשר להגיש תלונה גם לגופים אחרים שהועמדו לביקורת על פי חוק, על פי החלטת הכנסת או על פי הסכם בינם ובין הממשלה. אפשר גם לפנות בתלונה לגופים פרטיים מתוקצבים, לרבות עמותות. במקרים חריגים יש למבקר סמכות לטפל בפניות אלו.

 

בנוסף, קיימים כאמור גם גופים נוספים שניתן לפנות אליהם כמו אגף פניות הציבור. גם במשרד ראש הממשלה קיים ממונה פניות הציבור, שמקבל בכל שנה עשרות אלפי פניות שרובן מגיעות מאזרחים. מסרים אלו עוברים סינון של עובדי האגף והרלוונטיים ביניהם מועברים לראש הממשלה עצמו.

הכירו את נציבות תלונות הציבור:

בכל גוף ציבורי יש ממונה על פניות הציבור, אבל יש גוף ציבור ממשלתי שתפקידו העיקרי הוא להיענות לפניות הציבור. חשוב להבין כי תקשורת פתוחה בין האזרחים לציבור היא תנאי לכך שהמדינה תוכל לשרת את האזרחים ולא שהאזרחים ישרתו את המדינה. הגוף האחראי על פניות הציבור הוא משרד מבקר המדינה, אשר בסמכותו מתנהלת נציבות תלונות הציבור.

 

למבקר המדינה למעשה יש שני כובעים שונים, שמשלימים האחד את השני. הראשון הוא מענה לפניות הציבור באמצעות נציב תלונות הציבור. אם אזרח פונה לממונה פניות הציבור בעירייה או בכל משרד ממשלתי ולא זוכה למענה הולם, תמיד יש לו אפשרות לשלוח פנייה לנציבות תלונות הציבור. כך מתקיים גורם הרתעה שמופנה כלפי גופי הציבור, שכן הם יודעים שאי מתן מענה יכול לעבור הלאה לנציבות. האזרח מצידו יודע שיש לו תמיד למי לפנות במקרה שמתעלמים מהפנייה שלו או שהוא לא זוכה למענה מספק.

 

בין היתר, תפקידו של נציב תלונות הציבור הוא ליידע את מבקר המדינה בנושאים אשר לטעמו ראויים לביקורת יזומה ורחבה. כאשר המבקר מקבל פנייה מאזרח, לצד טיפול בבעיה הספציפית שלו הוא מנסה לברר אם ישנו כשל מערכתי עמוק וחמור יותר. תפקידו של המבקר הוא לחקור אחר כשלים כאלה במשרדים הממשלתיים, להעלות אותם בדו"ח מסודר ולהנגישם לכלל הציבור. באופן הזה פועל גורם ההרתעה על גופי הציבור וכך הציבור מודע למצבם של הגופים המשרתים אותו.

 

במדינות רבות מתרחשת תופעה כלל עולמית, כשתפקידו של נציב תלונות הציבור מתרחב לתפקיד נציג הציבור "אוֹמְבּוּדְסְמֶן", מעין נציב זכויות אדם שתפקידו להגן על זכויות הפרט!

 

המעגל הזה שבו הציבור פונה למבקר והמבקר מדווח לציבור יוצר ערוץ של תקשורת ישירה בין האזרחים לציבור. האזרחים אינם צריכים להיות מעורבים רק כאשר יש קמפיין פרסומי שמיועד להם, אלא באופן שוטף. ככל שהאזרחים מעורבים יותר בשליחת תלונות ובקריאת דוחות מטעם המבקר כך הם יכולים לוודא ולדאוג שגופי הציבור אכן ממלאים את תפקידם כראוי ו'הסוסים לא בורחים מהאורווה'.

 

ארגון 'נתיבות המשפט' ערך סקר מקיף שממנו עלה כי שיעור גבוה מאוד של אזרחים במגזר החרדי אינו מכיר את סמכויות הנציבות. מסיבה זו בחר הארגון לפעול לטובת תפקיד של מתאם מטעם המשרד המיועד למגזר החרדי ואף סוקר באתר הנציבות. מכיוון שאזרחים חרדים לא ידעו כיצד לפנות לממונה פניות הציבור בעירייה, הארגון פעל לפרסום של פרטי הממונה על דפי חשבון הארנונה. באופן הזה הציבור החרדי יכול לתקשר ולהיות פעיל יותר מבחינה אזרחית בקשר עם גופי השלטון.

תפנו, זה טוב לכלל הציבור

לסיכום, לכל אזרח ניתנת זכות מלאה לפנות לכל עובד ציבור, רשות עירונית או ממשלתית באשר היא. מלבד מקרים חריגים של ביטחון המדינה או פגיעה באדם אחר, כל פנייה חייבת לקבל מענה והנמקה מספקת. במקרה של אי מתן מענה בתוך 45 יום או כשמדובר במענה לא מספק, ניתן לפנות לממונה ולאחר מכן לנציבות תלונות הציבור. התקשורת הזו של האזרחים עם גופי השלטון יוצרת דינמיקה בריאה יותר ומעצימה את השקיפות והאמון בין האזרחים לגופי הממשלה. כמו שאמר השופט האמריקאי היהודי לואי ברנייס: "אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר".

Hasidic Jews

סיפורי הצלחה

Hebrew Prayer Books

זכויות אזרח במשפט העברי

Orthodox Man

לקבלת המדריך לפניות

bottom of page