top of page

גם אתם בעד חיזוק החברה האזרחית בקהילה החרדית? 

הצטרפו אלינו!

תמכו בנו שנוכל לעזור לך לעשות סביבה טובה יותר

למשך 12 חודשים בלבד

חברים, תומכים, אנחנו צריכים אתכם איתנו, כדי להמשיך ולפעול ביתר עצמה למימוש הזכויות האזרחיות בציבור החרדי. 

אנחנו כאן יחד, למטרות משותפות - יותר אחריות, יותר השמעת קול, יותר בטיחות, יותר פתרונות ויותר זכויות!

זה מספר שנים ברציפות שאנחנו פועלים, כותבים, מציפים, מתריעים, יוזמים, מסייעים ופועלים למציאות טובה יותר בחברה החרדית, לשיפור האחריות והמודעות האזרחית בציבור החרדי. 

אנחנו פועלים עם מיטב אנשי המקצוע ובשותפות אמיצה איתכם, חברי קהילת 'נאמני זכויות', אזרחים ואזרחיות חרדים, עורכי דין, עובדים סוציאליים והרבה אנשים טובים מהשטח, מתוככי הציבור החרדי - כדי להשיג יותר מידע, יותר זכויות ויותר צדק, למען כל אזרח ואזרחית בחברה החרדית.

 

התמיכה שלכם איננה רק במובן הכלכלי, אלא גם במובן הערכי והמהותי. ביחד אנחנו כוח משותף ומשמעותי, כוח שיכול במעשים ובהשמעת קול, למנוע סכנות ואסונות, למנוע פגיעה בזכויות, לקדם ולהזכיר לרשויות וגם לציבור שהזכויות האזרחיות מגיעות לנו בדין ולא בחסד.

אנו פועלים ברגישות לצד נחישות, כדי ליצור מציאות אזרחית טובה יותר, לנו,

 למשפחה שלנו, לשכנים שלנו, לכולנו.

מה עשינו עד כה?

  • צימצמנו סכנות בטיחות חמורות במתקני גנרטור פיראטיים

  • הובלנו מהלכים לפתיחת צהרונים וגבייה של סכומים לפי המותר ולא מעבר

  • חשפנו סיכונים כלכליים והגנת על מליארדי שקלים ציבוריים

  • הובלנו השקעה ממשלתית בהיקפים משמעותיים בהסברה ושירות לציבור החרדי

  • אנו מייצרים מציאות חדשה, חכמה, מודעת וכזו שיודעת להשמיע קול

  • סייענו למקרים פרטניים רבים להצלת זכויות ומימוש זכויות אפקטיבי

איך מצטרפים אלינו?

  • מצטרפים בתמיכה חודשית קבועה בכל סכום שתבחרו! (ניתן לבטל תמיד את התמיכה בפניה פשוטה וקלה אלינו)

  • מדווחים באתר של 'נתיבות המשפט' על כל מפגע ועל כל נושא אזרחי הדורש מיצוי זכויות.

  • מצטרפים לצוות המתנדבים של נתיבות המשפט ומסייעים בפעילות הציבורית שלנו.

  • משתפים את החברים והמכרים בעשיה שלנו.

בדיוק כפי שניתן להיות צרכנים נבונים, כך בדיוק ניתן גם להיות אזרחים נבונים וחכמים.  בתמיכה בפעילות ובעשייה שלנו, בעשיה או בסיוע כספי, אתם הופכים גם את תשלומי החובה שלכם ברשויות, ארנונה, מיסים ואגרות ליעילים יותר. אנחנו דואגים שהזכויות שלכם ושל כולנו יתממשו הלכה למעשה.

 

מחכים לכם!

bottom of page