top of page

ארגון נתיבות הוא ארגון ללא מטרות רווח שהוקם על מנת לקדם את הזכויות של החברה החרדית. אנחנו מאמינים שלאזרח החרדי מגיע זכויות מלאות ועליו להיות מודע להם ולדרוש אותם מהגופים הממשלתיים והמוניציפליים הרלוונטיים.

מסקר מקיף שנערך עבור הארגון עולה כי 60% מהציבור החרדי אינם מודעים לזכויות הבסיסיות ביותר שלהם כאזרחים. ביניהם הזכות לבטיחות ולביטחון, הזכות לקבלת פיצוי על נזק, כך בין היתר, הם אינם מכירים את המערכת השלטונית כדי לדעת למי לפנות על מנת לממש את זכויותיהם.

סקר שנערך עבור נתיבות המשפט

נתיבות המשפט הוא ארגון מעצים הפועל בעיקר בתחומים שאינם שנויים במחלוקת וקשורים לזכויות הטבעיות של האזרח החרדי. פעילות הארגון נועדה להנגיש את המודעות לזכויות – שהציבור החרדי ידע שיש לו זכויות ואיך לממש אותם. להיות בית וקהילה למבקשים לפעול לקידום זכויות. לספק עדכוני חדשות, סקירות, מאמרים ותכנים על פעילות אזרחית מוצלחת והשפעתה על הסביבה והקהילה, וכן ליזום ולאכוף נושאים אזרחיים לטובת הציבור החרדי.

ארגון נתיבות המשפט מחולל מפנה לטובה ומשפיע רבות על השיח החברתי בחברה החרדית ומחוצה לה; הארגון הוביל לכך שיופק  כנס מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור למגזר החרדי. שיצורפו פרטי ממונה פניות הציבור במסמכים לאזרחים ברשויות המקומיות אלעד, בית שמש, מודיעין עילית וביתר עילית כמחויב על פי החוק. כמו כן, מסייע לתושבים רבים בפניות אזרחיות ובפרט בכל הנוגע לתברואה, סילוק מפגעים ופיצוי על נזקים. 

shutterstock_524777227.jpg

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו בכל דרך שתתאים לכם:

כתיבה באתר שלנו וברשתות החברתיות, דיווח על מפגעים וכשלים הדורשים תיקון, תרומה כספית או מקצועית, כל דרך בה תבחרו

החזון שלנו

האזרח החרדי יכיר, ידרוש ויקבל את מימוש זכויותיו מול הרשות המוניציפאלית והממשלתית
 

WhatsApp Image 2021-10-06 at 13.53.31.jpeg

המרכז החרדי למשפט ולחברה

נתיבות המשפט

בית חרדי להעצמה אזרחית; כאן תוכלו ללמוד על הזכויות שלכם
ולהכיר את הדרך לממש אותם בקלות וביעילות

bottom of page