top of page

הזכות לתברואה

איכות חיים היא קיום אנושי שפוי

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ומטרתו להעשיר את הידע ולייצר שיח בנושא

שוב פח הזבל השכונתי עולה על גדותיו? החתולים מפזרים את כל הזבל ברחוב? יש הצפה כל שנה כשמגיע הגשם? מפעל יוצר זיהום אוויר בלתי סביר? זה אכן בעיה של כל השכנים, אבל זו לא אשמתם. מי שצריך לטפל בכך הם גופי הציבור העירוניים והממשלתיים. הזכות לתברואה קובעת כי איכות החיים היא תנאי לקיום אנושי שפוי ובריא. לכן, כבני אדם וכאזרחים אתם זכאים באופן מלא לחיות בצורה נקייה, היגיינית ובריאה בלי בעיות חמורות של תשתיות וזיהומים למיניהם.

cute-cat-sitting-rubbish-bin-outdoors.jpg

תשתיות תברואה חיוניות

הזכות לתברואה כוללת קודם כל תנאים אנושיים בסיסיים כמו מים נקיים ובריאים, מערכות ניקוז וביוב מתפקדות ויעילות, ניקוי מי שפכים מרעלים והפיכתם למי קולחין וכן מערכת ניקוז למי שפכים. בנוסף, תברואה חיונית במובנה הרחב והמלא יותר היא איכות חיים. הכוונה לרחוב נקי ומטופח עם שירותי ניקיון סבירים, גינון שוטף במרחבים ציבוריים, קיומם של שטחים ירוקים באזורים מאוכלסים וכן הסרת מפגעי מעופפים, ריחות וצחנה ומניעתם מבעוד מועד. הזכות לתברואה נוגעת גם למבנים ציבוריים, ועל הגופים הרלוונטיים לדאוג לכך החל משלב התכנון העירוני או הציבורי.

תנאי מחיה נאותים בשטחים ציבוריים

בנוסף, תברואה כוללת גם תנאי מחיה בשטחים ציבוריים. תנאי מחיה אלו כוללים, למשל אחוז הצללה מספק ברחובות ובפרט ברחובות מרכזיים, ספסלים בגינות ציבוריות ובמדרכות כדי שעוברים ושבים יוכלו לשבת כדי לנוח או בשל צורך בריאותי גופני. היעדר של אפשרות מחיה כאלה במרחבים ציבוריים פוגע באיכות החיים של האוכלוסייה כולה. על כן, פנייה לרשות המקומית בדרישה לשפר את ההצללה, להוסיף ספסלים ולדאוג לתנאי החיים ברחובות ובמרחבים ציבוריים תשפר את החיים של כלל הציבור.

תברואה היא איכות חיים

תברואה היא הרבה מעבר לתשתיות יעילות ותנאי מחיה בשטחים ציבוריים. היא כוללת גם את מה שנחוץ לבני האדם כדי לחיות בצורה נאותה ואיכותית. במשרד לאיכות הסביבה יש אגף שנועד לדאוג בדיוק לכך, לאיכות חייהם של האזרחים. בהיבט זה כלולים לדוגמה, חוק הרעש שמגדיר מהו מפגע רעש ומתי אסור להרעיש ואפשר להתלונן. כמו כן, כל סוגי המטרדים האנושיים כמו ריח לא נעים ממקור כלשהו, זיהום, מגרש גרוטאות, רכב שעומד וצובר סירחון ואפילו יתושים. כן, יתושים טורדניים פוגעים באיכות החיים וטיפול בהם הוא חלק מהזכות של האזרח לתברואה.

תברואה מרחיבה דעתו של אדם

אם אתם מרגישים שהרחוב הסמוך לביתכם אינו נקי מספיק או שהצמחייה אינה מתוחזקת, או שחלילה נתקלתם במפגעי תברואה כגון ריח רע, מגרש אשפה לא מוסדר, מוקדי יתושים או מזיקים וכדומה, יש לכם זכות מלאה לפנות לרשות הממונה ולדרוש טיפול מקיף וסיפוק תנאי תברואה נאותים. הזכות הזו לא קשורה בשום אופן לגובה המס שאתם משלמים או לא משלמים והיא זכות אלמנטרית, שגופי הציבור מחויבים לספק לכל אדם ואזרח.

 

התברואה בציבור החרדי חשובה במיוחד, שכן לציבור החרדי יש מאפיינים מיוחדים. סביבת המגורים של החרדים מאופיינת בצפיפות רבה, ריבוי ילודה, הרגלי צריכה ותרבות מיוחדים, אך גם תלות מוגברת בשירותים ובמרחבים הציבוריים. הכרת הזכויות, דרישתן ומימושן עשויה לשפר באופן משמעותי את איכות החיים ואת התברואה בערים ובשכונות החרדיות.

Hasidic Jews

סיפורי הצלחה

Hebrew Prayer Books

זכויות אזרח במשפט העברי

Orthodox Man

לקבלת המדריך לתברואה

bottom of page