top of page

וידאו עמותת נתיבות המשפט

לשתוק או להתלונן
מה אתם בוחרים?

בעקבות המיליונים האבודים -
מה עומד מאחורי הכלכלה הסודית של המגזר החרדי

לפני שאתם משקיעים בגמ"ח המרכזי, הקשיבו לראיון הזה.

את סיפור הגמ"חים אתם מכירים? מדובר בתופעה די מדהימה במגזר החרדי, כל דבר שחסר לכם
ואין ידכם משגת

זעקה של ההורים החרדים, להגנה מינימלית כמו לכל תלמידי ישראל ראיון נתיבות המשפט בקול ברמה עם דנה ורון

מונעים את המקרה הבא נתיבות המשפט מתארחים אצל דנה ורון ברדיו ירושלים

זכויות הציבור החרדי למניעת סוכרת - נתיבות המשפט בתוכנית מענדי ביתאן רדיו כאן מורשת

זכויות אזרחיות לחרדים
חשובים לך? הקריאה הזו בשבילך!

הסיפור המרכזי עם נווה דרומי מארחת את נתיבות המשפט

סכנת הגנרטורים הפיראטיים
בבית שמש
והתושבים שנלחמים בתופע

נתיבות המשפט מתארחים
בהבוקר הזה עם דב גילהר

הציבור החרדי נזהר מהקורונה

"זעקת השבת" או סכנה לציבור?
אומרים לא לאסונות נוספים

bottom of page