top of page

"זעקת השבת" או סכנה לציבור?

עודכן: 11 בדצמ׳ 2021

בשבועות האחרונים החלו גורמים שונים בשכונת רמת אבי עזרי (רמה ג') בבית שמש, להקים מחאה על פינויו של הגנרטור שהיה מוצב במרכז המסחרי ברחוב ירמיהו הנביא בשכונה, על אף שמדובר במתקן שהיווה סכנה לציבור והוצב במקום ללא האישורים המתאימים בשבתות האחרונות יצאו תושבים לרחובה של עיר למחות על כבוד השבת. בשלטים שנתלו בבתי הכנסת בשכונה נכתבו קריאות לציבור תחת הכותרת "השבת תובעת את עלבונה". אולם, האם השבת היא זו שתובעת את עלבונה? ומה עם פיקוח נפש, שדוחה אף את השבת, ומה לגבי ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? כפי שנראה בשורות הבאות, המאבק איננו בהכרח על קדושת השבת. לפני למעלה משנה הוצב בשכונה הגנרטור, כשהגורם המפעיל אותו משיג מטעם העירייה,

בדרך זו או אחרת אישור להפעלת 'כלי הנדסי'.

אלא שזמן קצר לאחר הפעלתו, הבינו תושבים בשכונה כי אותה מכונה לייצור חשמל, אינה תמימה כפי שהיא עלולה להיראות והיא עשויה להוות מטרד של ממש ולהסב נזק רב לסביבה בה היא מוצבת.

ראשית, מדובר ברעש לא קטן אותו משמיע המכשיר בשעות פעילותו, שנית, המכשיר מייצר סביבו זיהום אוויר גבוה וקרינה. סכנה נוספת הם חיבורי חשמל שעלולים אף הם להוות סכנה. כמו כן המכשיר עשוי לפגוע בתשתיות הציבורית, לצמצם את שטח המעבר בבניין שבסמוך לו הוא הוצב ובעקבות זאת הוא עלול גם להביא לירידה בערך הדירות באזור. אחת התושבות, שהגישה לוועדת תכנון ובניה המקומית, התנגדות להיתר היא אישה הסובלת מרגישות בריאותית בדרכי הנשימה, שזיהום האוויר אותו מייצר המכשיר עלול להיות מסוכן לה.

בהודעת ההתנגדות להיתר שניתן למכשיר, מפרטת אותה תושבת שורה של כשלים במתן ההיתר ובהפעלת אותו מתקן לייצור חשמל. ראשית, היא כותבת כי הליך מתן ההיתר אינו עומד בכללי מנהל תקין מאחר ולא פורסם לציבור בייעודו האמיתי – הקצאת שטח להצבת והפעלת גנרטור פיראטי. שנית, לא פורסמו פרטי התכנית המלאה של הצבת חדר חשמל, לרבות פרסום לגבי היקף פעילות החשמל, רמת הקרינה ודרישות דין נוספות. יצויין, כי על פי החוק ופסיקות בתי המשפט – תהליך של מתן היתר להפעלת מתקן חשמל, מחויב לעמוד בכללי והוראות תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל). בין היתר אישור משרד הביטחון, היתר להקמה נלווית של סיבים אופטיים, הגשת תוכנית עבודה מותאמת ופרסומה לציבור בפירוט של מתקן חשמל. הליך היתר זה נעשה ללא עמידה בתנאי הדין. בהודעת ההתנגדות נכתב כי מתן ההיתר אינו עוסק בפעולות נוספות הנדרשות להפעלת מתקן החשמל כגון חיבורי חשמל וכבלים, אשר עלולים להיות סיכון בטיחותי, פגיעה בתשתיות ועוד, זאת בניגוד לדין, וכי הליך זה אינו נעשה בתום לב, שעה שההיתר עוסק בהקצאת השטח בלבד תוך עצימת עין לפעולות המשלימות והנלוות המוכרחות לשם הפעלת מתקן החשמל או הגנרטור אשר כאמור, פעולות אלו טעונות היתר בפני עצמם, ובחלקן כמפורט להלן נדרשות כדרישות סף לבקשת היתר מסוג זה. בנוסף, על מנת להקצות שטח ציבורי לטובת מטרה עסקית כל שהיא, על פי חוק חוק חובת המכרזים, על העירייה לקיים מכרז מסודר ולא להעניק את הרישיון או להקצות את השטח באופן שרירותי. בעקבות פעילות תושבים ובסיוע נתיבות המשפט, הוצא לאחרונה צפו פינוי למתקן, אולם לפנות אותו כנדרש, בחר הגורם המפעיל להעלות אותו על משאית ובינתיים הוא עומד כך, ברחובה של עיר וממשיך להוות סכנה ומטרד לתושבים. במקביל, גורמים שונים שלא בהכרח קדושת השבת בראש מעיניהם החלו להתסיס את התושבים כנגד אותה 'התנכלות' כביכול מצד הרשויות וה"פגיעה בקדושת השבת", שעה שהמטרה היחידה של פינוי המתקן היא להסיר מכשול מרשות הרבים. רק לאחרונה נכווה ילד כתוצאה מאותו סולר המשמש את המתקן המסוכן, שהופעל ללא אישורים מתאימים כאמור. בנתיבות המשפט מבקשים להזכיר לציבור שורה של אסונות שאירעו רק בשנה האחרונה, כתוצאה מחוסר שימת דגש לנושאי בטיחות והתנהלות חסרת אחריות לכאורה של גורמים שונים, ממירון ועד גבעת זאב, ובארגון מבקשים לעורר את הציבור לנושאי בטיחות ומצוות ונשמרתם, שחשיבותה אינה פחותה מחשיבות השימוש בחשמל כשר בשבת.''אלו ואלו בוודאי מודים - בטיחות חובה גמורה'' שאלת הבטיחות והזהירות ברחוב החרדי מגיעה שוב לנקודת רתיחה

גנרטור של שבת, נושא שחוזר על עצמו בערים ושכונות חרדיות, וגם הביא לפסיקה רחבה של בתי המשפט בנושא הגנרטורים בבני ברק, הקובעים כי מדובר במתקן לייצור חשמל המחייבים עמידה בתקנות מחמירות של בטיחות וזהירות. בשבת האחרונה נקראו תושבי רמה ג' בבית שמש, – לרחובה של עיר למחות על כבוד השבת. בשלטים שנתלו בבתי הכנסת בשכונה נכתבו כותרות כמו "השבת תובעת את עלבונה". אולם, האם השבת היא זו שתובעת את עלבונה? ומה עם פיקוח נפש, שדוחה אף את השבת, ומה לגבי ונשמרתם מאד לנפשותיכם?


כפי שנראה בשורות הבאות, המאבק איננו בהכרח על קדושת השבת.

לפני למעלה משנה הוצב בשכונה גנרטור פיראטי בסמוך לבתי תושבים, אלא שמהר מאד התעוררו תושבים בשכונה, והבינו כי אותה מכונה לייצור חשמל, אינה תמימה כפי שהיא עלולה להיראות והיא עשויה להוות מטרד של ממש ולהסב נזק רב לסביבה בה היא מוצבת. ראשית, מדובר במטרד רעש לא קטן אותו משמיע המכשיר בשעות פעילותו, שנית, המכשיר מייצר סביבו לכאורה זיהום אוויר חריג וגבוה ורמות שונות של קרינה. סכנה נוספת הם חיבורי חשמל שעלולים אף הם להוות סכנה. כמו כן המכשיר עשוי לפגוע בתשתיות הציבורית, לצמצם את שטח המעבר בבניין שבסמוך לו הוא הוצב ובעקבות זאת הוא עלול גם להביא לירידה בערך הדירות באזור.


גולת הכותרת היא של הסכנות היא הצבת מכשירי סולר מסוכנים, בראש השנה נכווה פעוט מדליפת סולר, ובשכונה סמוכה עלה גנרטור באש

נראה שיש מי שעשוי להניב רווח כספי מהפעלת גנרטור, ועלול לזלזל או להתרשל בהוראות הבטיחות שמטרתן להציל חיים כפשוטו. באופן יצירתי, תושבים ברמה ג', הפיצו קריאה נוספת להגיע באותה השעה ולאותו המקום על מנת להביע דרישה נחרצת לאכיפת הוראת הבטיחות!


במהלך השנה, תושבים בשכונה הסתייעו בארגון נתיבות המשפט והגישו לוועדת תכנון ובניה המקומית, התנגדות להיתר בין היתר על רקע פגיעה בריאותית בדרכי הנשימה, שזיהום האוויר אותו מייצר המכשיר עלול להיות מסוכן להם, בין היתר בהודעת ההתנגדות להיתר שניתן למכשיר, מפרטת אותה תושבת שורה של כשלים במתן ההיתר ובהפעלת אותו מתקן לייצור חשמל. ראשית, היא כותבת כי הליך מתן ההיתר אינו עומד בכללי מנהל תקין מאחר ולא פורסם לציבור בייעודו האמיתי – הקצאת שטח להצבת והפעלת גנרטור פיראטי. שנית, לא פורסמו פרטי התכנית המלאה של הצבת חדר חשמל, לרבות פרסום לגבי היקף פעילות החשמל, רמת הקרינה ודרישות דין נוספות.

יצוין, כי על פי החוק ופסיקות בתי המשפט (בין היתר על פי הלכת קליין) - הפעלת מתקן לייצור חשמל דורשת שורה ארוכה של אישורים, מאישורים בנושאי זיהום אוויר, רמת הקרינה ועד אישורי חשמל ועוד - שלא ניתנו במקרה המדובר.

בהודעת ההתנגדות נכתב כי מתן ההיתר אינו עוסק בפעולות נוספות הנדרשות להפעלת מתקן החשמל כגון חיבורי חשמל וכבלים, אשר עלולים להיות סיכון בטיחותי, פגיעה בתשתיות ועוד, זאת בניגוד לדין, וכי הליך זה אינו נעשה בתום לב, שעה שההיתר עוסק בהקצאת השטח בלבד תוך עצימת עין לפעולות המשלימות והנלוות המוכרחות לשם הפעלת מתקן החשמל או הגנרטור אשר כאמור, פעולות אלו טעונות היתר בפני עצמם, ובחלקן כמפורט להלן נדרשות כדרישות סף לבקשת היתר מסוג זה. בנוסף, על מנת להקצות שטח ציבורי לטובת מטרה עסקית כל שהיא, על העירייה לערוך מכרז ולוודא שהציבור נהנה מספק שירות מקצועי והמחיר הסופי לתושבים הוא הטוב ביותר. הלכה למעשה, ניתן צו פינוי לגנרטור, אולם מפעיליו לכאורה התחכמו והציבו אותו על גבי משאית בצורה מסוכנת בהרבה. מנכ"ל הארגון מוטי לב מציין כי הארגון נרתם לסייע בהכוונה לתושבים, ונדהם שוב לגלות כי בדיוק כמו בסקר האחרון של הארגון, קיים חוסר ידע והנגשה של זכויות לציבור החרדי: תושבים חרדים נאלצים לא פעם להיחשף לפעילות פיראטית בבחינת 'איש הישר בעיניו יעשה' כשכל הנושא של מפגעים ובטיחו נותר מופקר, תושבי בית שמש החרדים ברמה ג', עומדים על זכותם ומתעקשים לוודא שמירת בטיחות ומניעת מפגעים והתנהלות בצורה מושכלת ונבונה. למרבה הצער, השנה האחרונה רוויה במקרים כל כך מצערים ומזעזעים הגיע הזמן לומר למשחית די, לעצור התנהלות כזו, לעצור את ההפקרות, לדאוג, לפנות, ולא להרפות בנושא הבטיחות וזהירות.198 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page