top of page

לעומת % 13.9 עובדים ערבים: רק 1.9% מהעובדים בשירות המדינה הם חרדים

עודכן: 8 ביוני 2022

דו"ח נציב שירות המדינה: אחוז החרדים העובדים בשירות המדינה הינו הקטן ביותר ביחס למיעוטים אחרים, ערבים, עולים, אתיופים ועובדים עם מוגבלות. נתיבות המשפט: "המיעוט החרדי זכאי לייצוג לא פחות ממיעוטים אחרים"

נציבות שירות המדינה פרסמה בימים האחרונים את נתוני הגיוון והייצוג לשנת 2021, המדווחים על המהלכים שנעשו במהלך השנה בכדי לקדם את הגיוון התעסוקתי בקרב העובדים בשירות המדינה. מתברר שיש מיעוטים הזוכים לייצוג נדיב יותר ויש מיעוטים שזוכים לפחות ייצוג, הרבה פחות.

על פי נתוני הדו"ח, בשירות המדינה מועסקים כ-81,840 עובדים ב-102 יחידות, מתוכם 11,360 עובדים מהחברה הערבית, המהווים 13.9% מכלל העובדים, 2,783 עובדים יוצאי אתיופיה, המהווים 3.4%, 1,539 עובדים מהמגזר החרדי, המהווים 1.9% מכלל העובדים, ו-2,698 עובדים עם מוגבלות, המהווים 3.3% מכלל העובדים.

נציב שירות פרופ' דניאל הרשקוביץ אמר עם פרסום הדו"ח: "אני שמח להיווכח כי העבודה הקשה נושאת פרי, ואנו רואים משרדים רבים בהם אחוזי ההעסקה של אוכלוסיות מגוונות השתפרו באופן ניכר. כמובן שעבודה רבה עוד לפנינו ואנו צריכים לעבור עוד כברת דרך על מנת שכלל האוכלוסיות ימצאו ביטוי מספק בשירות המדינה".​ הרשקוביץ לא התייחס במפורש למגזר החרדי, אך דבריו מרמזים שהוא אינו מרוצה באופן מוחלט מהעדר ייצוג מלא לכלל המיעוטים.

​​על פי דו"ח הגיוון, שירות המדינה אינו עומד ביעד הגיוס של 7% מקרב המגזר החרדי, העומד בשנת 2021 על 2.9% עובדים חרדים מתוך סך הנקלטים. גם השנה שירות המדינה טרם עמד ככלל ביעד הייצוג של אנשים עם מוגבלות ועומד על 3.3%.

מוטי לב, מנכ''ל ארגון 'נתיבות המשפט', העוסק בקידום זכויות האזרח החרדי הגיב לדו''ח: "נתוני הדו''ח מדברים בעד עצמם: עדיין קיים פער גדול בייצוג עובדים חרדים בשירות הציבורי. אני קורא שלא להסתפק במצב הקיים ולהשלים את המלאכה בהגדלת הייצוג החרדי בשירות הציבורי. המדינה רק תרוויח מתוספת של עובדים חרדים בשירות המדינה, כוח אדם איכותי, רציני, עם מוטיבציה גדולה, המהווה גשר בין החברה החרדית לחברה הכללית".


קרדיט צילום: נציבות שירות המדינה

22 צפיות

Comments


bottom of page