top of page

ביהמ''ש הורה למשרד הבריאות לשלם הוצאות משפטיות ל'נתיבות המשפט'

ארגון 'נתיבות המשפט' תובע ממשרד הבריאות לחשוף מידע על תקציב פרסום למניעת סוכרת בציבור החרדי, במשרד הבריאות התעלמו וביהמ''ש הורה להם לשלם הוצאות משפטיות. נתיבות המשפט: "צעד ראשון בדרך לתיקון תקציב ההסברה לקידום בריאות במגזר החרדי"


במרכז החרדי לחברה ומשפט, 'נתיבות המשפט' מברכים על הוראת בית המשפט המחוזי בירושלים לחייב את משרד הבריאות בתשלום הוצאות המשפטיות של עתירת הארגון לבית המשפט בדרישה לחשוף לציבור את התקציב המיועד להסברה למניעת מחלת הסכרת במגזר החרדי. "זהו צעד ראשון בדרך לתיקון תקציב הסברה למניעת סוכרת במגזר החרדי", אומר מנכ''ל הארגון, מוטי לב, "לא יתכון שציבור הסובל משיעורי תחלואה גדולים של סוכרת יופלה לרעה בתקציבים הממשלתיים המיועדים לשם כך. נמשיך לוודא ולדאוג לזכויות הציבור החרדי".


בהחלטתה, כתב השופט יורם נועם: "בהתחשב בעיכוב הממושך בטיפול בבקשת המידע ובכך שערב הדיון המקדמי טרם ניתן המענה לעותר והמשיבים יהיו ערוכים למסירתו רק בעוד חודש ימים, ישלם משיב 1 שכ''ט ע''ס 5,000 ש"ח… בציורף הפרשי ריבי והצמדה כחוק".


כזכור, ארגון 'נתיבות המשפט', הגיש עתירה נגד משרד הבריאות בתביעה ממשרד הבריאות להמציא מידע ונתונים על תקציב הפרסום וההסברה למניעת סוכרת בחברה החרדית, זאת בהתאם להוראות ותקנות חוק חופש המידע.


בעתירה נכתב כי "לאחר פניות חוזרות ונשנות שלא נשאו פרי, ולאחר פניות ותלונות ליחידה לחופש המידע במשרד המשפטים, התקבל עדכון היחידה בו הובהר כי משרד החינוך מפר את הוראות הדין". עוד נכתב בעתירה כי "הזכות לקבל מידע מרשויות השלטון הינה אחד מיסודותיה של שיטת המשטר הדמוקרטית ומחויבת מעצם תפקודן של רשויות השלטון בקידומו של האינטרס הציבורי".


באמצעות עתירה זו מקווים בנתיבות המשפט לחשוף את רמת ההשקעה במשאבים ובתקצוב של הסברה בנושאי סוכרת באוכלוסיה החרדית, במטרה להביא להגדלת תקציב ההסברה בקהילה החרדית בנושאי בריאות בכלל, ובנושא הסוכרת בפרט.


17 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page