top of page

משרד הפנים באולטימטום לעיריית ב''ב: מתן הסברים על תקציב העירייה תוך שבוע

ברגע האחרון נמנע מחטף: משרד הפנים הורה לרה''ע בני ברק על מתן הסברים בתוך שבוע ימים לנוכח הסתייגויות האופוזיציה מתקציב העירייה. המהלך התבצע לאחר שיו”ר סיעת הליכוד בעירייה פנה לשרת הפנים שקד בדרישה לפסול את תקציב העירייה לשנת 2022. העילה: רה''ע רובינשטיין סירב להתייחס להסתייגויות על התקציב

שעות ספורות לאחר פנייתו של חבר מועצת העיר בני ברק ויו”ר סיעת הליכוד בעירייה, יעקב וידר, פנה לשרת הפנים איילת שקד בדרישה לפסול את תקציב עיריית בני ברק לשנת 2022 , הודיע משרד הפנים לראש העיר אברהם רובינשטיין, כי עליו להשיב למשרד תוך 7 ימים מקבלת המכתב את תגובתו לטענות הקשות לפני שמשרד הפנים יקבל החלטה בעניין.

תקציב עיריית בני ברק לשנת 2022, העומד על כמיליארד ושש מאות מיליון ש”ח, מעורר התנגדות בקרב גורמים הטוענים לחלוקה לא הוגנת של התקציב. וידר טען בפנייתו, כי התקציב אושר בניגוד מוחלט לחוק, זאת לאחר שראש העיר סירב לעלות את ההסתייגויות שהגיש בשם תושבי העיר על אלפי סעיפים בתקציב.

וידר טוען כי “חברי המועצה, כמייצגי ונבחרי הציבור, מחויבים לפקח באופן שוטף על מעשי ומדיניות הרשות ולוודא שהם מייצגים את כלל צרכי העיר ותושביה. האירוע חמור במיוחד שכן מעבר להפרת החוק, החלטת ראש העירייה להתעלם מכלי המרכזי של חברי המועצה לתיקון התקציב, היא פגיעה אנושה בדמוקרטיה המוניציפלית, ובשל כך על שרת הפנים שלא לאשר את התקציב”.

לטענת חבר המועצה התקציב משרת אך ורק את העסקנים והמקורבים וכי במקום להשקיע בתיקון התשתיות המרוסקות של בני ברק, קיצצו כ-50% בתקציבי התשתיות והפיתוח, כך גם קוצצו התקציבים ל’חזות העיר’ ופינוי האשפה, לחינוך המיוחד ולמרכזי יום לקשיש ותחת זאת נעשתה העדפה ברורה של מקרובים: "היכן כן העלו? בתקציבים ללשכות, לארוחות ולכיבודים, הוסיפו עוד אלפי עובדי כוח אדם עלומים, התקציב ל’שוחטים’ העלומים זינק, סעיף ‘הוצאות שונות’ כמעט הכפיל את עצמו. גם תקציב הפרסום ויחסי הציבור עלה בעשרות אחוזים”.

בעמותת 'נתיבות המשפט', הפעולות למען זכויות האזרח החרדי, מברכים על המהלך של משרד הפנים: "חשוב שבעיריית בני ברק, כמו בכל עירייה, יבינו שהתקציב המיועד לכלל תושבי העיר אינו יכול לעבור במחשכים בלא הזכות הבסיסית למידע וחשוב שתושבי בני ברק יידעו שיש להם את הזכות לדרוש שקיפות ומידע מלא על התקציב השנתי האמור לשרת אותם".

10 צפיות

Comments


bottom of page