top of page

נתיבות המשפט משיקה: קו הזכויות

בסקרים שערכה נתיבות המשפט נמצא כי הציבור החרדי ברובו אינו מודע לזכויותיו, בדיוק בשביל זה אנו משיקים את "קו הזכויות" שיתן לכם את כל המידע והכלים למימוש זכויותיכם

נתיבות המשפט משיקה את "קו הזכויות", בו תוכלו להאזין למדריכי הזכויות ולהסתייע בתפריט הזכויות. הקו מאפשר לציבור החרדי, גם לאלו שאינם מחוברים לאמצעי המדיה, לקבל את המידע ולממש את זכויותיהם.

מסקרים שערך ארגון נתיבות המשפט עולה כי רבים בציבור החרדי אינם מכירים את זכויותיהם ואת הדרש לממש אותם. הארגון פועל במגוון רב של כלים והציג הצלחות מרשימות בשנים האחרונות בקידום זכויות אזרחיות בציבור החרדי לתועלת הציבור.

קו הזכויות של נתיבות המשפט 02-6743634

הסקר מצא: הציבור החרדי אינו מודע לזכויותיו


בסקר שערך מכון "אסקריא" עבור "נתיבות המשפט", נמצא כי נכון לשנת 2018 - 89.4% מהציבור החרדי אינו מכיר את הפרוצדורה של הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע.


בקרב אברכי הכוללים, הנתון אף גבוה יותר ועומד על 92.7% שאינם מכירים את האפשרות להגשת בקשה למידע, אל מול 86% מציבור החרדים העובדים שאף הם אינם מכירים.


בסקר נבדק עוד, האם הציבור מודע לכך שלנציבות תלונות הציבור סמכות לסייע בהתנהלות מול הרשויות. על כך השיבו 55.2% מהנשאלים, שהם למעלה ממחצית - כי לא ידעו זאת.


בנוסף, 60% מהנשאלים השיבו כי לא ידעו כי במידה והרשות לא מתנהלת לשביעות רצון התושב, ישנה אפשרות לפנות למבקר העירייה.עוד נמצא, כי 65.7% מהציבור החרדי אינו מכיר את ההליך של הגשת תביעה קטנה בבית משפט לתביעות קטנות, בקרב אברכי הכוללים הנתון אף גבוה יותר ועומד על 72.6% שאינם מכירים את ההליך.


בבדיקה לפי אזורי מגורים נמצא, כי העיר בני ברק נמצאת במקום הנמוך ביותר (11%) ביחס להיכרות התושבים עם ההליך להגשת תביעה קטנה, אל מול נתניה שנמצאת במקום הראשון עם 76% היכרות עם ההליך.


ארגון נתיבות המשפט שם לו למטרה לפעול על מנת להנגיש לציבור החרדי את זכויותיו ולסייע לו למצות אותן, במסגרת הפעילות מפרסם הארגון חומרי הסברה והדרכה בדבר זכויות האזרח במדינה דמוקרטית, ובכללם הזכות לפנות, הזכות למידע, הזכות לזכויות, הזכות לפיצוי, הזכות לתברואה, הזכות לבטיחות ועוד.


לצד פעילות הסברה ענפה, מסייע הארגון בפועל לאזרחים חרדים רבים לממש את זכויותיהם, בתחומים שונים, בין היתר באמצעות סיוע בהגשת פניות לרשויות השונות, תביעות ועתירות בבתי משפט וניהול קמפיינים ומאבקים ציבוריים עד למיצוי הזכויות.


במסגרת הפעילות, הארגון מלווה את המאבק לפתיחת הצהרונים בערים החרדיות ולגביית דמי השתתפות הוגנים כדין, הארגון פועל להסדרת מתקני החשמל בערים החרדיות בצורה בטוחה וכן להסדרת העסקת עובדי הוראה במוסדות החינוך החרדיים המחזיקים באישור משטרה על היעדר עבירות פליליות. הארגון אף פרסם תחקיר על אופן הניהול הבלתי תקין של שירותי הדת בעיר מודיעין עילית ועוד.


הצטרפו אלינו וממשו את זכויותיכם, הצטרפו לקהילת נאמני זכויות, קראו את המדריכים השונים באתר ועקבו אחר הניוזלטר.

25 צפיות

Comments


bottom of page