top of page

מחקר חדש: דעות קדומות מונעות ממעסיקים להעסיק עובדים חרדים

מטרת המחקר היתה למפות לראשונה את מידת הנכונות של מעסיקים לעבוד עם חרדים,

ולזהות את החסמים והזרזים לשילוב חרדים בתעסוקה.


מחקר חדש שערך מרכז אקורד באוניברסיטה העברית, בשיתוף המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק מטעם משרד הכלכלה, ג'וינט ישראל והקואליציה לתעסוקת חרדים, ושממצאיו מתפרסמים לראשונה בעיתון "מעריב", בדק את עמדותיהם של מעסיקים בענף בנוגע לשילוב חרדים בתעסוקה בו.


80% מהם העידו כי היו מוכנים במידה רבה להעסיק חרדים, אך רק 42% סבורים שזו הנורמה. עוד נמצא, שמעסיקים סבורים שחרדים הם בעלי כישורים ויכולות נמוכים מהנדרש. 78% מהמעסיקים רואים אוריינות דיגיטלית כחשובה מאוד להצלחה בעבודה בענף, אך רק 21% סבורים שחרדים הם בעלי אוריינות דיגיטלית גבוהה. 70% ממעסיקי ההייטק ציינו שיכולת החשיבה הביקורתית חשובה בעבודה במידה רבה, אך רק 45% סבורים כי היא מאפיינת חרדים במידה כזו.


על פי נתוני המחקר, 76% מהמעסיקים הביעו חשש שאם יעסיקו חרדים, ייאלצו לשנות משהו באורח חייהם במקום העבודה. 87% מהמעסיקים אומרים שהם מכבדים חרדים, אך 60% סבורים שחרדים שונאים חילונים ו־84% סבורים שחרדים מתנשאים כלפי חילונים. 82% מהמעסיקים סבורים שעובדים בענף שלהם מייחסים חשיבות רבה למצויינות מקצועית ו־64% סבורים כך לגבי קשרים חברתיים במקום העבודה, אך רק 51% מהמעסיקים בהייטק סבורים שחרדים מייחסים חשיבות למצוינות מקצועית ורק 30% סבורים שקשרים חברתיים במקום העבודה חשובים לחרדים.


רפאל הבר, מוביל תחום תעסוקת חרדים במרכז אקורד, אומר בראיון לעיתון 'מעריב': "המחקר מלמד שבלי להבין רגשות ותפיסות לא ניתן לקדם באופן משמעותי תעסוקת חרדים".


מטרת המחקר היתה למפות לראשונה את מידת הנכונות של מעסיקים לעבוד עם חרדים, ולזהות את החסמים והזרזים לשילוב חרדים בתעסוקה. הוא התבסס על 1,941 מעסיקים בהייטק, ומהם כ־56% הגדירו עצמם חילונים, והשאר חילונים עם נטייה מסורתית, מסורתיים או דתיים. כשנבדק ההיבט המגדרי עלה כי נשים מעסיקות מביעות נכונות גבוהה לעבוד עם נשים חרדיות, לעומת נכונות נמוכה לעבוד עם גברים חרדים. אצל גברים לא נמצאה העדפה.


החוקרים מצאו כי תפיסות מעסיקים ביחס לרגשות של חרדים כלפי חילונים, וביחס לכישורים וליכולות של חרדים, מנבאות את מוכנותם של מעסיקים לעבוד עם חרדים. ככל שהמעסיק מחזיק בתפיסה שלפיה חרדים שונאים חילונים ומתנשאים כלפיהם או חש בעצמו פחד מפני חרדים או שנאה כלפיהם, כך הוא פחות מוכן לעבוד עם חרדים. היבטים מקצועיים שנמצאו מנבאים מוכנות לעבוד עם חרדים הם בין היתר התפיסה שלפיה חרדים מסוגלים ללמוד ולעבוד באופן עצמאי וכי הם ביצועיים וערכיים.


מנכ''ל נתיבות המשפט, מוטי לב: "מעסיקים ובכירים במשק חייבים לפעול נגד תפיסות קדומות על חרדים בשוק התעסוקה. ככל שעובדים חרדים יקבלו יותר הזדמנויות לתעסוקה, כך יפלו חומות החשדנות משני הצדדים והמעסיקים יגלו שהעובד החרדי מסור ונאמן ביותר ומשלים פערים במהירות".


75 צפיות

Comentarios


bottom of page