top of page

מאבק 'מחדל הקליטה' הצליח

במשך חודשים ארוכים התנהל המאבק בשיפור הקליטה הסלולרית בשכונות החרדיות בבית שמש, קמפיין שנערך מטעם ארגון 'נתיבות המשפט' עם נציגי השכונות החרדיות 'מחדל הקליטה' כך נקרא.

במהלך הקמפיין השתתפות מאות מתושבי השכונות ועשו שימוש בכלים שפיתח ארגון נתיבות המשפט, הכלים כללו קבוצות עדכונים ומערך פניות חסר תקדים של מאות תושבים עם פניות לרשויות הרלבנטיות ושלבים קדם משפטיים

בין היתר בוצעו תחקירים, איסוף מידע וכתבות רבות והפעלת לחץ על בעלי התפקידים בעיריית בית שמש

מוטי לב מנהל הארגון מציין כי זו דוגמה מצויינת לכח האזרחי שיש בידי כל אחד ואחת ועל אחת כמה וכמה בהתאגדות והתארגנות משותפת.

כולנו נחשפנו לסיפורים המזעזעים ולא האמנו כיצד עיר בישראל שיודעת לגבות ארנונה עד השקל האחרון, מפקירה תושבים בלי קליטה תוך סכנת חיים, מנגד, כאשר הציבור יודע להשמיע קול, לדרוש את שמגיע לו ולזעוק את זעקתו זה עובד.

עוד סיפור הצלחה אמנם איטי אך מוצלח ממש, כאשר די היה בהפעלת הלחץ הציבורי אף ללא הליכים משפטיים כדי להניע פתרון לפחות לקשת רחבה של תושבי השכונה

אנחנו כאן כדי להישאר, מציין מוטי לב מנהל הארגון, אסור להרפות, אסור להתייאש ותמיד צריך לזכור שהרשויות והעובדים בראשות המחלקות עובדים אצלנו לא להיפך

עוד מעט הבחירות ונציגי הציבור ירוצו לבקש מאתנו את קולם, מוטב שנזכור את הזכויות שלנו ונדרוש מהם לצד התמיכה גם את השירותים המגיעים לנו בדין ולא בחסד.

ארגון נתיבות המשפט מעלה על נס את הזכויות האזרחיות, מעניק מדריכים וכלים רבים תוך סיוע רחב היקף למימוש זכויות אזרחיות בציבור החרדי, לרבות מערך הסברה ותקשורת, זו ההזדמנות שלכם להיות חלק בעשייה, בכתיבה, בהתנדבות ובתמיכה כספית בכל סכום!

כי ביחד, אנחנו יכולים הרבה, הרבה יותר

בשולי הדברים, תודה לתושבים שנתנו בנו אמון, לנציגי המאבק שלקחו חלק ולא התפשרו עד לשיפור המצב

לתמיכה ושותפות בפעילות הארגון https://www.netivothamishpat.org.il/support

147 צפיות

Comments


bottom of page