top of page

'נתיבות המשפט' בעתירה נגד משרד הבריאות: "שיעורי תחלואת סוכרת בציבור החרדי מחייבים השקעה מסיבית בהסבר

על רקע שיעורי התחלואה הגבוהה בסוכרת בקרב בחברה החרדית, 'נתיבות המשפט' בעתירה נגד משרד הבריאות: לחשוף מידע הנוגע לתקציב הסברה למניעת סוכרת בציבור החרדי. המטרה: הגברת המודעות להרגלי בריאות באוכלוסיה החרדית

מה קורה בהסברה למודעות בכל הנוגע להרגלי בריאות ומניעת מחלות בציבור החרדי? אם לשפוט לפי התקציב הנוכחי של משרד הבריאות לקמפיין למניעת מחלת סוכרת בחברה החרדית ביחס לחברה הכללית, יתכן ויש מקום לדאגה. במיוחד על רקע שיעורי תחלואת סוכרת באוכלוסיה החרדית, הנחשבים לגבוהים ביחס לכלל האוכלוסיה בישראל.


בעקבות כך, המרכז החרדי לחברה ומשפט, 'נתיבות המשפט', הגיש עתירה נגד משרד הבריאות בתביעה

ממשרד הבריאות להמציא מידע ונתונים על תקציב הפרסום וההסברה למניעת סוכרת בחברה החרדית, זאת בהתאם להוראות ותקנות חוק חופש המידע.


בעתירה נכתב כי "לאחר פניות חוזרות ונשנות שלא נשאו פרי, ולאחר פניות ותלונות ליחידה לחופש המידע במשרד המשפטים, התקבל עדכון היחידה בו הובהר כי משרד החינוך מפר את הוראות הדין". עוד נכתב בעתירה כי "הזכות לקבל מידע מרשויות השלטון הינה אחד מיסודותיה של שיטת המשטר הדמוקרטית ומחויבת מעצם תפקודן של רשויות השלטון בקידומו של האינטרס הציבורי".


באמצעות עתירה זו מקווים לחשוף את רמת ההשקעה במשאבים ובתקצוב של הסברה בנושאי סוכרת באוכלוסיה החרדית, במטרה להביא להגדלת תקציב ההסברה בקהילה החרדית בנושאי בריאות בכלל, ובנושא הסוכרת בפרט.


יצוין כי 'ארגון נתיבות המשפט', העוסק בזכויות אזרחיות בחברה החרדית, פעיל בתחום חופש המידע בנושאים הנוגעים לחברה החרדית ובעיקר בנושאים הנוגעים לתקינות המנהל ונושאים ציבוריים, כך לדוגמה, פנה הארגון לרשויות מקומיות חרדיות והעמידם על חובתם לפרסם את פרטי ממוני פניות הציבור על גבי טפסי הארנונה לתושבים לפי חוק הרשויות המקומיות. בעקבות פניה זו, החלו רשויות מקומיות חרדיות לחשוף יותר מידע על הפעילות שלהם, על הוצאות תקציביות והפניית משאבים. בפרשייה אחרת, שעניינה תביעה ממשרד החינוך לחשוף מידע ולאכוף במוסדות חינוך חרדיים את החוק למניעת העסקת עברייני מין, היחידה הממשלתית לחופש המידע מצאה את התלונה שהוגשה כמוצדקת והורתה למשרד החינוך לספק את המידע המבוקש.


מוטי לב, מנכ''ל 'נתיבות המשפט': "הזכות להיות בריאים, פיזית ונפשית, היא זכות יסוד לה זכאי כל אזרח ואזרחית בישראל, כולל אזרחים הנמנים על החברה החרדית. אנו מאמינים שחשיפת מידע אודות תקציב ההסברה בנושאי בריאות בקהילה החרדית עשוי להביא לשיפור ברמת ההשקעה והפניית משאבים להסברה בקהילה החרדית וכתוצאה מכך לחיזוק המודעות לשמירת הבריאות בקרב האוכלוסייה החרדית".


28 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page