top of page

כשהזכויות הולכות לאיבוד: ילדי בית שמש נותרו ללא מסגרת לשעות הצהריים

עודכן: 11 בדצמ׳ 2021

ילדי העיר בית שמש נותרו ללא מסגרת לשעות הצהריים מזה כחודשיים. בנוסף, הורים רבים מתלוננים שנגבים מהם סכומים גבוהים בהרבה מהתקרה המותרת


זכויותיהם של הילדים החרדים והוריהם בבית שמש, הולכות לאיבוד. למרות ששנת הלימודים במוסדות החינוך החלה כבר לפני כחודשיים, שנת הלימודים ברוב המוחלט של ה'צהרונים' בעיר - טרם החלה.


העיכוב הוא על רקע מאבק שמנהלים ברשתות הפרטיות של מוסדות המוכש"ר (מוכר שאינו רשמי), מול העירייה בדרישה להגדיל את התקציב.


הצהרונים מופעלים על ידי מספר גורמים: משרד החינוך מתקצב אותם במסגרת תוכנית 'ניצנים', התקציב עובר דרך הרשות המקומית והרשות מפעילה אותם באמצעות רשתות פרטיות של מוסדות המוכש"ר, ואותן רשתות מפעילות את הצהרון (בכל הנוגע לאוכל וכדומה) באמצעות חברה קבלנית - "מתנ"ס גוונים".


הרשתות הפרטיות שמפעילות את מוסדות המוכש"ר דורשות מהעירייה להגדיל את התקציב ובינתיים, פתיחת הצהרונים לא מתאפשרת והראשונים להיפגע מכך הם ילדי העיר והוריהם.


בנוסף, הורים רבים מתלוננים שנגבו מאתם סכומים גבוהים בהרבה מאלה שקבע משרד החינוך.


בעקבות קמפיין שהעלתה נתיבות המשפט, קיבלנו כבר קרוב ל-250 פניות של הורים תושבי בית שמש, שקובלים על אי פתיחת הצהרונים. ההורים טוענים, שאי פתיחתם פוגעת בהם ביכולת העיסוק, פרנסת הבית ורווחת ילדיהם.

כמענה לכך, פועל הארגון במספר דרכים על מנת לוודא פתרון מהיר ובעיקר צודק כדי שההורים יקבלו מה שמגיע להם בזכות ולא בחסד.הארגון פועל מול כלל הגורמים הרלוונטיים ברמה הציבורית וגם המשפטית, על מנת לוודא ולאכוף את זכויות ההורים לקבלת צהרונים ותשלומים.


11 צפיות

Comments


bottom of page