top of page
shutterstock_579796522.jpg
העלה קובץ תמונה
העלה קובץ

תודה! נהיה בקשר

עמותת נתיבות המשפט

אנחנו מאמינים שלאזרח החרדי מגיעות זכויות מלאות ועליו להיות מודע להם, לדרוש ולממש אותן מהגופים הממשלתיים והמוניציפליים הרלוונטיים.

ניתן להעביר עלינו מידע באופן אנונימי

על פגיעה בזכויות, לבחינה וטיפול,

ניתן גם לצרף מסמכים או תמונות .

 

שלחו את המידע באמצעות טופס זה,

ואנו נעשה כל שביכולתנו כדי לעזור

bottom of page