top of page

האזרח החרדי הממוצע לא ייהנה מהכספים הקואליציוניים

התקציב הנוכחי חולל סערה בקרב הציבור הישראלי וההסתה נגד החברה החרדית בעלייה. אם לא די בכך, נראה כי "הסחטנות החרדית" פוגעת באזרח החרדי פעמיים – השנאה כלפיו גואה ובמקביל, נראה כי הוא אינו צפוי ליהנות כלל מפירות ההסכמים הקואליציוניים. כדי להתמודד עם האתגר, נדרשת יותר מתמיד מעורבות קהילתית.

מאז ומתמיד, היה הציבור החרדי מטרה לזעם ותסכול מצד חלקים בחברה הישראלית. סיקורים בתקשורת מציגים השכם והערב את הכספים הקואליציוניים המועברים לחרדים כאם כל חטאת והיסוד לכל אי השוויון בחברה. כעת, על רקע אירועי ה-7 באוקטובר והקיצוצים הרוחביים, העברת הכספים לחינוך החרדי מחוללת סערה ונראה כי המחלוקת הנושנה מעמיקה יותר מתמיד. על אף הכותרות הסנסציוניות נראה שהמציאות מורכבת בהרבה. הציבור החרדי נלחץ כיום יותר מתמיד בין הפטיש של הביקור הציבורית והסדן של הקצאת המשאבים הקלוקלת. בסופו של יום, רובנו איננו נהנים מהכספים הללו, בעוד החינוך, התשתיות והשירותים הציבוריים במגזר עודם טעוני שיפור. אנו ב"נתיבות המשפט" עוקבים בדאגה כבר תקופה אחר האופן בו נעשה שימוש בכספים אלו ועבורנו, המסקנה היא חד משמעית – רק מעורבות חברתית תוכל לחולל את השינוי המיוחל.הכספים לחינוך החרדי הוחרגו מהקיצוץ הרוחבי

בבסיסם, הכספים הקואליציוניים מהווים היבט קריטי בהוצאות הממשלה מאז ומעולם. כספים אלו משמשים אמצעי לתת מענה לצרכים חברתיים מגוונים ומותנים בעצם אמון הממשלה. עבור הציבור החרדי, ההקצאות הללו מחזקים לעתים קרובות בעיקר יוזמות חינוך ושירותים חברתיים, על פניו. 

החלטות הממשלה האחרונות מדגישות את המורכבות הטמונה במערכת זו ביתר שאת. כך למשל, הוחלט בישיבת התקציב להחריג את תקציבי הישיבות מהקיצוץ הרוחבי בתקציב המדינה הנדרש על מנת להקצות משאבים לצרכים החדשים שהתחוללו עקב ה-7 באוקטובר. כעת, כשהמדינה כולה במשבר, החלטה זו מחוללת זעם מובן בקרב החברה הישראלית. מעבר להחרגה, הוקצו ברגע האחרון 130 מיליון ₪ נוספים לתקציב החינוך החרדי. למרות ההקצאות הללו, השינוי האמיתי במוסדות החינוך עדיין עומד בסימן שאלה גדול. סקרים שערכנו בעבר מבססים במידה רבה את הטענות כי האמון בגביית כספים מצד מוסדות הציבור נמוך להחריד בקרב החברה החרדית עצמה, ולא בכדי. 


הפערים בהקצאת המשאבים רק מעמיקים

למרות הקצאות תקציביות משמעותיות, הפערים בתוך הציבור החרדי הולכים ומתעצמים. נראה שככל שהתקצוב עולה, משכורת המורה בבית הספר, הכיתות הצפופות, התשתיות הלקויות ואלפי התלמידים המגיעים למוסדות חינוך שלא קיבלו אישור משטרה ומשרד הבריאות – כל אלו אינם חווים כל שינוי בהלימה זהה. למרות הכספים הספציפיים שהוקצו לחינוך ולרווחה סוציאלית, אנו ממשיכים לזהות ליקויים תשתיתיים ומחסור בכוח אדם. לאורכו של המשפך הנע מהקצאת הכספים ברמת הכנסת ועד למורות, המנהלים, המורים והתלמידים, קיימים פערים הדורשים התייחסות על בסיס כל מקרה לגופו ומעורבות קהילתית נרחבת. 

לא מדובר בתופעה שיש להקל בה ראש. בתחקירים שבוצעו רק בשנה הראשונה נמצאו ליקויי בטיחות ב-65% מבתי הספר בחברה החרדית. בין השאר, נמצאו נזילות חמורות, נזקי רטיבות והזנחה ניכרת של תשתיות חיוניות כמו ביוב, שירותים, חשמל ומיזוג. בכל רחבי הארץ, מתקיימים שיעורים רבים במוסדות אלו בקראוונים ללא כל אישור או היתר. בחלק מן המקרים מדובר בפתרון לצפיפות, אך לא פעם הדברים נעשים ללא כל תכנון ובזלזול מוחלט ברגולציה או בבטיחות.

בתחקיר שערכנו, נמצא כי מרבית עובדי ההוראה בציבור החרדי אינם מחזיקים כלל באישור משטרה להיעדר עבירות מין. אנו יודעים כיום על חשש למקרים של פגיעות מיניות על רקע כשל זה לכאורה. הארגון פעל בנושא מנהלית ואנו פועלים בימים אלו לקידום שינוי מהותי בתחום.

הגורם העיקרי למשבר זה, כפי שאנו רואים אותו, הוא היעדר השקיפות. כיום, הציבור החרדי מודע יותר ויותר לתהליכים המתנהלים סביבו, אך עדיין חלק ניכר מהנתונים אינם נגישים דיים. הנגשת מידע זה תאפשר לטפח הכלה וקידום שוויון בחברה. עם זאת, זוהי גם אחריותנו כיחידים להבטיח שמידע זה יהיה זמין לרשותנו. את "נתיבות המשפט", הקמנו בין היתר למטרות אלו. 


העצמה חברתית היא התשובה

כשזה מגיע להתמודדות עם האתגרים המערכתיים וטיפוח שינוי חיובי בקהילות שלנו, העצמת היחיד היא המפתח. אין ספק כי כוחנו טמון במידה רבה ביכולתנו להתאחד כציבור ולפעול כאיש אחד. אנו יודעים לעשות זאת היטב כשזה מגיע לשמירה על אורח חיינו. עם זאת, האזרח החרדי עדיין נתון במכבש הלחצים הקיים. אין כל חולק על כך שההסתה נגד הציבור החרדי קשה מתמיד, אך כעת זוהי השעה לקחת את גורלנו בידינו ולהמיר את חוויית הקורבנות ביוזמה אישית ונכונות לפעול בתוך החברה שלנו כדי להבטיח שהתקציבים שעומדים לרשותנו אכן יגיעו ליעדם. 

על ידי הובלת קמפיינים ויוזמות חינוך והיכרות מעמיקה עם הנתונים בשטח, נוכל כחברים במגזר להכיר טוב יותר את כלל הזכויות שלנו ואת המנגנונים המשרתים אותנו. זהו הזמן ללמוד לעומק את כלל המסגרות המשפטיות דרכן נוכל לתבוע זכויות אלו ולפעול ברמת הקהילה כדי להבטיח שההון הזה אכן יטפטף למטה.

במובנים רבים, האירועים האחרונים הם רק מקרה פרטי של מגמה רחבה וארוכת שנים, המעלה יותר מתמיד את הצורך הבוער בטיפוח תרבות של מעורבות והשתתפות של הציבור החרדי בענייני הקהילה. ככל שנשכיל לשתף בבעיות המטרידות אותנו ובסוגיות החשובות ביותר לאורח חיינו ורווחת משפחתינו את מובילי המדיניות ונשתתף בתהליכי קבלת החלטות, תהיה לנו היכולת לעצב את גורלנו. הפלטפורמות הדיגיטליות מאפשרות כיום יותר מתמיד להבטיח שכל המידע יהיה זמין לנו ולקחת חלק בתהליכים המעצבים את המדיניות שתשפיע על אורח החיים והאפשרויות שיעמדו לרשותנו.


להנהגה החרדית תפקיד חשוב לא פחות

על אף האחריות האישית, זוהי גם קריאת השכמה למובילי המדיניות בחברה החרדית. כדי להבטיח שניתן יהיה להסיר חסמים ולהוביל תרבות שוויונית יותר, נדרשת רפורמה עמוקה במדיניות הקצאת הכספים. השאלה "מי ישמור על השומר" עולה כיום ביתר שאת. מאמצים פעילים להגברת השקיפות ולניהול מיטבי של הקצאות הכספים יאפשר לחזק את אמון הציבור החרדי בהנהגה ולהוביל פתרונות בני קיימא.

כחלק מהמאמצים שלנו לקדם מגמות חדשות בחברה, הובלנו בין השאר בחינת תביעה ייצוגית שנועדה לקדם פיקוח על מחירי הצהרונים ברשויות המקומיות, המתבררת בין מומחים משפטיים.

כפי שהציבור החרדי משקיע מאמצים נבונים רבים על מנת ליישם צרכנות נבונה, ראוי שנגייס את האנרגיה הזו על מנת ליישם "אזרחות נבונה" ולדרוש מנציגים הגינות, נאמנות לצרכי הקהילה גם ברמת הפרט ונטילת אחריות. זה הזמן לשאול שאלות, לצרוך מידע אמין ובדוק ולהתחיל להשמיע קול. אנו ב"נתיבות המשפט" פועלים באופן מתמיד על מנת לקדם מגמות שינוי בחברה החרדית. נשמח לשתף עמך פעולה ולקדם יחד חברה חרדית מודעת, מעורבת ומחויבת יותר ליעדים החשובים לכולנו. למידע נוסף, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו כאן.


21 צפיות

Comments


bottom of page