top of page

המנכל''ית התקשרה אלי באופן אישי

מאת: מוטי לב


לא האמנתי, כאשר במהלך פעילותי החברתית השוטפת, שלחתי בקשת מידע לאחת הרשויות המנהליות, ובהפתעה מוחלטת בתוך יום יומיים המנכל''ית העירונית היתה בשיחה איתי על הקו.

לאורך כל השיחה ציינה כי מעבר לבקשת המידע הפורמלית, חשוב לה לשמוע את מטרת הבירור באופן ישיר ובלתי אמצעי, והיא כאן כדי לתת שירות, התושבים הם הלקוחות שלנו ואנחנו כאן כדי לשרת אותם, כך לפי דבריה.

לא האמנתי למה ששמעתי, כמה מאבקים משפטיים נאלצתי לנהל כדי לקבל מידע המגיע על פי חוק, כמה טרטורים וסחבות ובעיקר אטימות!


ופתאום, שפה אחרת, נושאת משרה ציבורית שמבינה את תפקידה ברגישות ובאחריות שלא נתקלתי בה.

התהייה על השינוי המרענן הזה, מעבר לחוויה מתקנת חיובית, העניקה לי אופטימיות רבה באשר לאתגרים העצומים הנקרים בדרכי יום יום בפעילות חברתית ומנהלית, ובפרט בפעילות לקידום זכויות אזרחיות בציבור החרדי.

זה אפשרי, וכך זה צריך להיות.

עמותת נתיבות המשפט
מוטי לב

זה כבר קורה, אמנם לעיתים נדירות, אך ביחד נוכל להרחיב את התופעה, ולהפוך את היוצרות, לא עוד אדישות ומשחק במשאבי ציבור, אלא – לקוחות!


כן כן, אנחנו הלקוחות, אנחנו משלמים מיסים וארנונה, אנחנו התושבים והאזרחים וקודם כל מגיע לנו שירות, מענה בזמן, טיפול יעיל ומניעת מפגעים ומטרדים.

תודה מגיעה גם לכם, נאמני הזכויות בשכונות החרדיות ובכלל, שגרירי הזכויות, התומכים והשותפים בעשייה האדירה הזו, בלעדיכם זה לא היה קורה.


המשיכו לתת גב, לתמוך, לחזק, לתת אמון ולקחת חלק בפעילות המשותפת החשובה הזו, כי הזכויות האזרחיות שלך חשובות לי ולנו, כדי שלכולנו יהיה כאן טוב יותר.


בשנים האחרונות ערכנו בארגון נתיבות המשפט סקרים המלמדים על פערים מטרידים ומשמעותיים בהכרת הזכויות והכרת הגופים להם אפשר לפנות על מנת לקבל מענה וסיוע בתחומים מונציפיאליים, מנהלתיים וממשלתיים.

עשינו המון כדי להסביר, להעניק כלים ומודעות, וכדי שנוכל להמשיך לעשות את זה אנחנו חייבים את המשך השותפות שלכם, בכתיבה, בשיתוף ובהעברה המידע הלאה.


וגם.. בתמיכה קטנה וסמלית כפי יכולתכם בפעילות נתיבות המשפט

לתמיכה בכל סכום כנסו ללינק


תודה!

מוטי לב


140 צפיות

Comments


bottom of page