top of page

מבקר המדינה: "מחסור במעונות יום ביישובים החרדיים מנציח את העוני"

דו''ח מבקר המדינה: רוב מעונות היום נבנים באזורים מבוססים ומנציחים את העוני בערים החרדיות. אין מספיק פיקוח על מעונות פרטיים באזורים החרדיים. נתיבות המשפט: "לכל תינוק חרדי מגיע לקבל הזדמנות שווה"


דו''ח מבקר המדינה קובע כי למרות שהאוכלוסיה החרדית סובלת משיעורי עוני גבוהים במיוחד: כאשר %60 מהילדים החרדים חיו בעוני, בפועל הפריסה הארצית של מעונות היום המסובסדים באזורים החרדים מצומצמת ואינה נותנת מענה תואם: למשל, במחוז ירושלים יש פי 3.2 יותר אוכלוסייה ביישובים באשכולות 1 - 4 מאשר במרכז, אך מספר המעונות במחוז ירושלים נמוך בכרבע; ל -%13 מהפעוטות המתגוררים ביישובים חרדיים יש מקומות במסגרות סמל, ומנגד יש מסגרות סמל רבות ביישובים ובשכונות באשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (למשל, יש כ-10,000 מקומות במעונות סמל הממוקמים ביישובים באשכולות 9 ו- 10). ע''פ הדו''ח, בניית 350 מעונות סמל בשנים 2015 - 2020 אינה מספקת מענה לפערים, שכן יותר ממחציתם (%53) נבנו ביישובים באשכולות 10-5.


יצןיין כי מחקרים מראים כי השקעה בגיל הרך יש בה כדי לחסוך השקעת כספים ציבוריים בטווח הרחוק והיא מביאה תשואה גבוהה יחסית, במיוחד עבור פעוטות ממשפחות במצב חברתי-כלכלי נמוך. בשנת 2021 חיו כ-700,286 פעוטות בגילי לידה עד שלוש, כ- %52 מהפעוטות בישראל, ביישובים המשויכים לאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים ( 1 1 עד 4 ). ביישובים ערביים וביישובים חרדיים חיו בהתאמה %14 ו-%8 מהפעוטות בישראל.


אין מספיק פיקוח על מעונות פרטיים באזורים החרדיים

עוד קובע הדו''ח כי קיימים מעונות פרטיים - בפרט ביישובים ובשכונות באשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים וכן של החברה החרדית - שלאגף אין מידע עליהם, ולכן חוק הפיקוח החדש לא מיושם בהם במועד סיום הביקורת. למשל, רק %19 מהבקשות לאישור ראשוני (שלב מקדמי הנדרש בחוק בדרך לרישוי ולפיקוח) הוגשו על ידי מעונות פרטיים באשכולות 1 - 4 .כמו כן, לכאורה יש לפחות כ-1,000 מעונות פרטיים שלא הגישו בקשה לאישור ראשוני ולכן לאגף אין מידע עליהם, אף שפרטיהם מופיעים במערכות של בט"ל. בין היתר, ניתן לזהות פערים אלו בקרב החברה החרדית, ביישובים באשכולות 1 - 2 ובעיר ירושלים. ניתוח נוסף הנוגע לעובדים במעונות פרטיים העלה כי מבין כ-800,32 שכירים שעליהם דיווחו לביטוח הלאומי בינואר 2020 מעסיקים שהם מעונות פרטיים, כ-%29 דווחו לאגף למעונות יום במסגרת הליך האישור הראשוני, ניתוח העשוי להצביע בין היתר על כך שאין חפיפה מלאה בין המסגרות שהגישו בקשה לאישור ראשוני לבין המסגרות המדווחות בביטוח הלאומי.


ע''פ הדו''ח, תדירות הפיקוח על מעונות סמל לא עומדות בקו המנחה של האגף. משאבי הפיקוח של האגף שלו 25 תקני פיקוח מועטים מכדי לטפל כנדרש בכל 2,030 מעונות הסמל, ומכאן שאין לו יכולת לבצע פיקוח אפקטיבי עם הגדלת כמות המעונות הנתונים לפיקוח תחת חוק הפיקוח החדש. אף שמעונות לפעוטות זקוקים לכל הפחות לאותה רמת פיקוח, הדרכה וליווי כמו גני ילדים של משרד החינוך, וייתכן שאף ליותר מכך בשל נקודת הפתיחה של רובם (צוות ללא הכשרה למשל), במועד סיום הביקורת משאבי הפיקוח עליהם עומדים על כמחצית ממשאבי הפיקוח של משרד החינוך ודרישות הסף מן המפקחים עליהם אינן עולות בקנה אחד עם דרישות הסף ממפקחי משרד החינוך.


"להגדיל את הפיקוח ולהגדיל את הכשרת המטפלות"

דו''ח מבקר המדינה ממליץ לנוכח משאבי הפיקוח הקיימים - 25 מפקחים של האגף למעונות יום על כ-5,000 מעונות, משרד החינוך יפעל בהקדם כדי לממש את הכלים העומדים לרשותו להגדלת כמות המפקחים והבודקים, כדי להגיע לפיקוח אפקטיבי וקבוע בהתאם לחוק הפיקוח החדש. הדבר יתרום להבטחת רמה נדרשת של איכות ובטיחות במעונות היום. כן מומלץ כי משרד החינוך יבחן את סוגיית הפיקוח והיקפו ויפעל להתאמתם לסטנדרטים המקובלים בפיקוח על הגיל הרך במשרד.

עוד ממליץ הדו"ח משרד החינוך, על הכשרה מקצועית למחנכות-מטפלות במעונות יום ותחלופת צוות, בשיתוף האגף להכשרה מקצועית ובתיאום עם משרד האוצר, אשר יגבש מודלים נוספים להגדלת היקפי ההכשרה המקצועית למחנכות-מטפלות במעונות יום, לרבות בכל הנוגע לתמרוץ כספי למטפלות שעברו הכשרה. לטענת הדו''ח, הדבר דרוש כדי להגדיל משמעותית את היקף המטפלות המוכשרות ולהקל על המעונות את העמידה בדרישות תקנות הפיקוח החדשות, וכך לשפר את איכות הטיפול בפעוטות. עוד מומלץ כי משרד החינוך, בשיתוף משרד האוצר, יבחן כלים לשיפור מצבן של מחנכות-מטפלות באופן שיביא להפחתת התחלופה שלהן וליציבות הצוות במסגרות.

"במצב הנוכחי לא משתלם לצאת לעבוד" רבקי פ', תושבת ביתר עילית מחזקת את הנתונים העולים מדו''ח מבקר המדינה: "ממש מתחת לבית שלי יש מעון מסובסד עם סמל בפיקוח ממשלתי, אבל בגלל שאין מספיק מקום לכל התינוקות בשכונה, אני נאלצת לקחת את הבת שלי למעון פרטי שנמצא במרחק רבע שעה הליכה מהבית שלנו. בנוסף, אני גם משלמת כסף מלא למעון, בלי שום סבסוד והיציאה לעבוד הופכת לפחות משתלמת, וגם אני לא יכולה להיות רגועה בלב שקט שהבית שלי נמצאת בידיים טובות עם פיקוח ראוי. ברור שמשהו כאן לא עובד כמו שצריך".

מנתיבות המשפט נמסר כי החסר והליקויים במעונות היום ביישובים החרדיים מנציחים את העוני באוכלוסיה החרדית ומגדילים את חשיפת הילדים לסכנות העולות ממעונות ללא פיקוח ממשלתי. מוטי לב, מנכ''ל נתיבות המשפט: "על משרדי האוצר והרווחה להרים את הכפפה, להגדיל את מספר המעונות המפוקחים ביישובים החרדיים. העתיד של כל ילד נקבע משחר נעוריו ולכולם מגיע הזדמנות שווה להתחיל את החיים ברגל ימין".


התפלגות כלל הפעוטות בגילי אפס עד שלוש, לפי מסגרת הטיפול שבה הם שוהים, 2020
הפריסה הארצית של מעונות סמל, לפי מחוזות זרוע העבודה


44 צפיות

Comments


bottom of page