top of page

לקח מהפרשה - להשפיע טוב על הסביבה

בן ציון גוטמן


הזרקור בפרשה גולש מעניין קדושה אחת לשני ולשלישי עד שנעצר על המצווה הגדולה והמיוחדת – “ואהבת לרעך כמוך אני השם”. לא סתם רבי עקיבא אומר, “ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה”. כלל שכולל את כל הפרטים, את כל שאר המצוות. אדם יכול לעסוק במלא מצוות ולהישאר רחוק מהקדושה. קדושה פרושה להיבדל מהאגואיזם העולמי ולהיות משפיע לסביבתו, משפיע נחת רוח ליוצרו.

אדם עלול להונות את עצמו שהוא כבר קדוש. אבל הסביבה שלו תוכיח את האמת. כמו שאמר פעם זמר אחד, “אתה יכול לרמות חלק מהאנשים לפעמים, אבל אתה לא יכול לרמות את כל האנשים תמיד”. הסביבה לא רק מספקת לך אינספור דרכים והזדמנויות להשפיע, אלא שהיחסים שלך עם הסביבה הם גם המראה הטובה ביותר למידת הקדושה שלך.

“ואהבת לרעך כמוך אני השם” זאת למעשה המצווה הכוללת את הכל – אני מקבל לעצמי רק את ההכרח הקיומי שלי, [ואצל כל אחד המידות הן שונות ומשתנות], ומעל הכל, אני פועל כל הזמן על מנת להשפיע טוב לסביבתי. בעל הסולם מכנה את צורת העבודה הזאת, “להשפיע על מנת להשפיע”. זוהי קדושה אמיתית.

איך משפיעים טוב על הסביבה שלנו? הדרכים הן רבות, אך קודם כל ניתן להשפיע טוב על ידי אכפתיות, על ידי אי התעלמות מאנשים הזקוקים לסיוע ומעוולות הנעשות בסביבה שלנו. דאגה לשקיפות של גופים המחזיקים בכספי ציבור או מעקב אחר מצב המוגנות במוסדות החינוך שלנו, או סיוע לאזרח שנעשתה לו עוולה, אלה ועוד משפיעים על הסביבה לטובה והם בגדר "ואהבת לרעך כמוך" ועושים אותנו את הסביבה שלנו לקדושים יותר.


8 צפיות

Comments


bottom of page