top of page

כבוד אדם גם לחרדים: צעיר חרדי תובע פיצויים מערבי שתקף והשפיל אותו

הדרך לכותל ממשיכה להיות מוקד לפגיעה ולהשפלת יהודים חרדים בידי תושבים ממזרח העיר. צעיר חרדי תושב ירושלים שהותקף בשל חזותו היהודית, תובע כעת פיצויים מהערבי שהשפיל אותו. אולי ענישה דרך הכיס תסייע לעצור את האלימות?


צעיר חרדי תושב ירושלים שהותקף לפני כחצי שנה בדרכו לתפילה בעיר העתיקה, הגיש באמצעות עו"ד אופיר שטיינר מארגון 'חוננו' תביעה אזרחית נגד התוקף. בתביעה דורש הצעיר פיצויים על סך 32,000 ש"ח בשל עוגמת הנפש והסבל הרב שנגרמו לו מאירוע התקיפה, שנעשה על רקע חזותו היהודית-חרדית. כך ע''פ דיווח שהופיע באתר בחדרי חרדים.

בכתב התביעה תיאר עו"ד שטיינר את מקרה התקיפה: "ביום 21.10.31, באזור השעה 23:30, היה התובע בדרכו לתפילה באזור שער המג'ליס בירושלים, כאשר התקרב למקום בו היו הנתבע וחברו. הוא לבש ביגוד יהודי-חרדי. בהגיע התובע למקום התקיפה, עסק חברו של התוקף בשטיפת 'קלנועית' באמצעות צינור מים. עם התקרב התובע למקום, הפנה הנתבע את תשומת לב חברו להגעתו של התובע. אז, נטל הנתבע את צינור המים לידיו, והמתין, כשצינור המים סגור, עד שיתקרב התובע למרחק קצר מהמקום בו עמדו השניים".

כאשר הצעיר התקרב, החל הערבי להתיז לכיוונו מים באמצעות הצינור. "כאשר התובע היה קרוב דיו למקום בו עמדו השניים, החל הנתבע מתיז מים מן הצינור, כשהוא מכוון את הצינור ישירות לעבר התובע. בשלב זה, המים לא כוונו כלל לעבר הקלנועית. התובע, שנירטב מן המים, ניסה לחמוק בהילוכו מזרם המים".

"אך, הנתבע המשיך לנוע סביב לקלנועית, כשהצינור מכוון כל העת כך שזרם המים יהיה לעבר התובע. פעמים שהמים פגעו גם בקלנועית ופעמים שלא. התובע ניסה להסתתר מאחורי פינת אחד המבנים הסמוכים. אך, הנתבע עצר את זרם המים, צעד לעברה השני של הקלנועית והחל להתיז מים בשנית. כל העת, זרם המים כוון על-ידי הנתבע לעבר התובע."

עו"ד שטייינר הוסיף בכתב התביעה, כי האירוע כולו תועד באמצעות מצלמות האבטחה במקום. הוא הוא הדגיש, כי צפייה בתיעוד מחזקת את גרסת התובע ושוללת את הגרסה שמסר הנתבע למשטרה.

עוד הודגש בכתב התביעה, כי האירוע הותיר תחושות קשות בלב היהודי גם לאחר זמן - "לתובע נגרמו כאב וסבל במהלך האירוע, שעה שהושפל בפרהסיה רק בשל יהדותו. הוא חש פחד ולחץ כאשר הותקף לפתע, בעודו הולך לתומו ברחוב. הוא חש השפלה ממה שאירע לו בשטח ציבורי הפתוח לעיני כל. חליפתו וכובעו נותרו ספוגים במים. תחושות קשות מלוות את התובע עד היום, כאשר הוא חושב על שאירע לו אך בשל חזותו היהודית, בארצו שלו, ובעיר מגוריו", סיכם עו"ד שטיינר בכתב התביעה.

מארגון נתיבות המשפט נמסר: "התופעה של הכאה והשפלת יהודים חרדים בדרכם לכותל רק בשל חזותם היהודית חייבת להיפסק בהקדם. רק דרכי ענישה מרתיעים עשויים למנוע מבני עוולה מעשים שכאלו. ענישה דרך הכיס היא אחת הדרכים היעילות להיאבק בתופעה".

18 צפיות

Comentários


bottom of page