top of page

לאן נעלמו מיליון שקלים שיועדו לקמחא דפסחא ע''י עיריית בני ברק?

לטענת חבר מועצת העיר בני ברק, נעלמו קרוב למיליון ש"ח שמועצת העיר אישרה להעביר לצורך חלוקה לנזקקים ואלמנות •

"נראה כי גם הפעם העסקנים לא הצליחו להתגבר על יצרם" • המאבק לשקיפות בקופה הציבורית


חבר מועצת העיר בני ברק ויו”ר סיעת הליכוד, יעקב וידר, טוען כי 856,000 ש”ח שמועצת העיר אישרה ימים ספורים לפני החג להעביר לאגף הרווחה, לצורך מבצע מיוחד של חלוקת מזון ליתומים, אלמנות, ומשפחות במצוקה – פשוט נעלמו.

וידר דורש דיון חירום עוד השבוע בעניין במועצת העיר, במהלכו ראש העיר יידרש לתת הסבר מפורט להיכן הכסף נעלם.

וידר הוסיף: “הכסף הועבר לבקשת אגף הרווחה והוצגו לבקשתו קריטריונים ברורים לחלוקה, אולם לטענת האגף הוא לא קיבל את הכסף ולא ביצע כל חלוקה לנזקקים”.

בתגובה אומר יעקב וידר: “נראה כי גם הפעם העסקנים לא הצליחו להתגבר על יצרם וזאת למרות שמדובר בערב חג ובכספים שמיועדים ליתומים, אלמנות ומשפחות במצוקה”.

בתגובת לשכת ראש עיריית בני ברק, אברהם רובינשטיין, נאמר:

אנו מסתייגים ומוקיעים בכל פה את המסע הפופוליסטי הנעשה על ידי חבר מועצה החותר לפגוע בציפור נפשה של העיר ותושביה: בתמיכה ובסיוע ההדדי למעוטי יכולת באופן השקוף והברור ביותר. זאת באיצטלת שווא של “הצעה לסדר” שהודהדה בכלי התקשורת ואינה אלא ידיעה תקשורתית מכפישה לכל דבר.

כידוע לכל, בצעד חיוני החליטה עיריית בני ברק על מבצע חלוקת ‘קמחא דפסחא’ לאלפי משפחות תושבות העיר הנמצאות במצב סוציו-אקונומי מורכב.

ההצעה שעברה פה אחד בישיבת מועצת העיר כללה קריטריונים ברורים ושווים לחלוקה שגיבש האגף לשירותים חברתיים: משפחות ברוכות ילדים הזכאיות להנחה בארנונה בשיעור של 90%.

מבצע החלוקה כלל בנוסף מאות מקרי רווחה קשים ששולבו בהתאם להחלטת האגף לשירותים חברתיים בהתאם לצורך חיוני דחוף.

מערך החלוקה כולו תוכנן ונעשה בעמל ובמסירות נפש יוצאת דופן של מיטב עובדי העירייה והצוות הבכיר בלשכת ראש העיר שעשו ימים ולילות בעמל כביר סביב השעון, על מנת להגיע אל היעד בזמן קצר ולהביא סל מוצרים גדול ומשמעותי לכלל המשפחות, בסדר וארגון מופתי לכל אורך הדרך.

אנו נדהמים הערב מחציית כל קו, הכפשה ושימוש בבדיות שמעולם לא היו ולא נבראו על מנת לייצר כותרות והד תקשורתי חלול מתוכן עבור מי שאין באמתחתם קורטוב עשייה מינימלי למען העיר ותושביה.

יעקב וידר, ראש סיעת הליכוד במועצת העיר בני ברק ויו”ר ועדת הביקורת העירונית, מסר בתגובה:

“התגובה ההיסטרית של העסקנים מעידה שסוף סוף הם מתחילים להבין שנגמרה התקופה הארוכה שבה הם השתוללו עם כספי הציבור. אני לא מפחד מהם והציבור בז לניסוחים הפתלתלים והמתחמקים שלהם. אדרבה, אם הכל כשר ותקין למה הם מתחבאים? למה הם בורחים מועדת הביקורת בראשותי? למה הם מסתירים את המסמכים?”


126 צפיות

コメント


bottom of page