top of page

הזכות לתקשורת - במפלגות החרדיות מקדמים חוק שיבלום את ביטול הקומה הכשרה: איזו זכות גוברת?

במפלגות החרדיות מנסים למנוע את יוזמת משרד התקשורת לביטול הקומה הכשרה באמצעות חוק עוקף. עסקנים חרדים טוענים שלרוצים להגביל את עצמם בשירותי תקשורת יש זכות להיות מוגבלים. ומה עם זכותם של חרדים שאינם רוצים להיות מוגבלים?בעקבות הודעת שר התקשורת יועז הנדל על ביטול 'הקומה הכשרה' בטלפונים הניידים ולאחר התייעצות עם משפטנים, הנחה יו"ר ש"ס אריה דרעי את ח"כ משה ארבל להניח הצעת חוק "הגנת החירות בטלפונים" לביטול התערבותו של שר התקשורת בתחום הרגיש.

עסקנים חרדים הסבירו כי נושא הקומה הכשרה בטלפונים הניידים הוא "בציפור נפשו של ציבור גדול, המקפיד להתנזר מתכנים שאינם לרוחו".


"גדולי תורה, רבנים ואדמו"רים מחלו על כבודם ועלו ללשכתו של שר התקשורת כדי להתחנן על נפש הציבור, אבל הוא ביהירותו זלזל בהם והחליט בשרירות לב להרוס חומת הגנה שנבנתה בעמל רב", הוסיפו.


ע''פ יוזמי החוק, "הצעת החוק שתונח עם פתיחת מושב הקיץ נועדה להגן על החירות הנתונה בידי כל אדם להגביל מרצונו את שירותי התקשורת שהוא עושה בהם שימוש ולהגן על 'הקומה הכשרה' שהוקמה מבחירה ומרצון של מאות אלפי צרכנים, וביטולה על ידי שר התקשורת הוא פגיעה חמורה בחופש הפרט וניסיון בוטה לכפות ערכים זרים על ציבור גדול".


אלא שלא ברור אם כל החרדים מסכימים עם הטענה שכל הציבור החרדי רוצה שיגבילו אותו בשירותי תקשורת בלא להותיר לו כל בחירה. יעקב וילנר, אברך חרדי העוסק בראיית חשבון מסביר את העמדה של אלה המתנגדים למגבלה של הקומה הכשרה: "אני מגדיר את עצמי כחרדי לכל דבר, ילדיי לומדים במוסדות חינוך חרדיים וזוהי הזהות שלי ויש לי טלפון 'חכם' הכולל תוכנת סינון שהתקנתי ביוזמתי ומרצוני החופשי, כי כך אני מאמין", הוא אומר, "אבל אני חושב שהגבלה שרירותית של קווי הטלפון מבלי להשאיר בחירה לאדם כיצד ואיך להגביל את עצמו חוטא למושג ההלכתי של בחירה ופוגע בעומק הרעיון של עבודת ה' מאהבה. מה גם שלפי החוק החדש של משרד התקשורת, ההגבלה הגורפת בניוד בקומה הכשרה תישאר על כנה עד גיל שמונה עשרה, כך שאין חשש לפגיעה ביחנוך הטהור של ילדי תשב''ר".


17 צפיות

Comments


bottom of page