top of page

מהפכת זכויות: חוק זכויות הרווחה לאנשים עם מוגבלויות אושר

במסגרת החוק, אלפים שמתגוררים במעונות ובהוסטלים יועברו למגורים עצמאיים בקהילה. כל נכה זכאי לליווי של עובד סוציאלי לפי בחירתו ויקבל תקציב לאמצעי סיוע. לחוק השפעה גדולה על נכים מהמגזר החרדימליאת הכנסת אישרה השבוע בקריאה שנייה ושלישית את חוק זכויות הרווחה לאנשים עם מוגבלויות. במסגרת החוק, זכויות הרווחה יוגדרו בהתאם לאמנת האו"ם (CRPD), שעליה ישראל חתומה החל משנת 2012. עם יישומו, אלפי אנשים עם מוגבלויות שמתגוררים כיום במעונות ובהוסטלים יועברו למגורים עצמאיים בדירות בקהילה, עם ליווי במסגרת תוכניות תמיכה.


החוק מרחיב את מגוון האמצעים שיעמדו לרשותם של הזכאים ובני משפחותיהם, ובמסגרתו המדינה לא רק תאפשר, אלא אף תעודד את מעברם של אנשים עם מוגבלויות לחיים בקהילה. בין היתר יתאפשר לכל בעל זכאות להרכיב סל אמצעים אישי, שבמסגרתו יוקצה לו תקציב לרכישת שירותים על פי בחירתו, צרכיו והעדפותיו האישיות. בין שירותים אלה נכללים סיוע של עובד סוציאלי, רכישת עזרים טכנולוגיים, שירותי תמלול ותרגום לשפת הסימנים, וייעוץ והדרכה בתחומים שונים.

חוק זה מהווה בשורה חשובה לנכים מהציבור החרדי, אשר השהות שלהם במוסדות ייעודיים לנכים היא נושא רגיש ומורכב. האפשרות של אנשים עם מוגבלויות מהמגזר החרדי לחיות בתוך הקהילה, מבלי הצורך לנדוד למקומות לא מתאימים לאורח חייהם, תקל מאוד על הנכים ועל בני משפחותיהם.

הליך החקיקה החל בחודש פברואר, והוא זכה לתמיכה נרחבת בכנסת, הן בקואליציה והן באופוזיציה. החוק עבר ברוב של 42 מצביעים בעד, ללא מתנגדים או נמנעים. לאחר שייושם במלואו, רוב האנשים עם מוגבלויות שנמצאים באחריותו של משרד הרווחה צפויים להתגורר בדירות בקהילה. בהתאם, המעונות וההוסטלים של המשרד יעברו לפעול במודל שונה, שבו יתגוררו בכל מסגרת לא יותר מ-24 דיירים.

שר הרווחה מאיר כהן מסר: "אני נרגש. התחייבנו לחולל מהפכה בחייהם של בעלי המוגבלויות ולהחזיר אותם לקהילה. עמדנו בהבטחה המרכזית שלנו לציבור האנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם והעברנו חקיקה שתשנה את חייהם של אלפי אנשים באופן דרמטי". מנכ"לית המשרד, סיגל מורן, אמרה "בזכות ההתגייסות של חברי הכנסת, הצלחנו להשלים הליך חקיקה מורכב במהירות שיא. כבר התחלנו להיערך ליישום החוק, ואת התוצאות אנחנו נראה בשטח בחודשים הקרובים".


39 צפיות

Comments


bottom of page