top of page

בית שמש: דרישה לחלוקה מחדש של תעריפי הארנונה

חלוקה ישנה של תעריפי ארנונה מפלה עשרות שנים שכונות שלימות בעיר בית שמש, כולל שכונות מצוקה, רק בגלל שהן "חדשות"? חבר מועצת העיר תובע לבטל את התעריף המוגדל ולקבוע מחדש חלוקה הוגנת. הזכות לשוויון.

באיגרת ששלח המשנה לראש עיריית בית שמש, הרב מלאכי כי טוב, הוא דורש לבדוק את נושא חלוקת התעריפים בין שני חלקי העיר ולבטל את הקביעה של תעריף גבוה יותר לכל השטחים שצורפו לעיר לאחר שנת 1992 ,שטחים הכוללים שכונות מצוקה ושכונות שבאמצע תהליך בניה.


לדבריו אין שום הגיון לגבות משכונות חפציבה ורמת אברהם תעריף גבוה יותר מאשר כמה אזורים ורחובות בבניה חדשה יותר ויוקרתית יותר, רק בגלל סיפוח השטחים בשנה מסויימת וכן אין גם היגיון לגבות מחיר בתעריף גבוה מרמה ד' ומשכונת נווה שמיר שבהם יקח עוד שנים עד שהתושבים יקבלו את מלוא השירותים.


"לאור זאת", כותב כי טוב, "שומה עלינו למצוא את הדרך, לקבוע כמה וכמה אזורים עם תעריפים מותאמים יותר לאופי כל שכונה וגם לרמת השירות ומאפיינים נוספים וכו', כמקובל בערים הגדולות. אם משום מה הדבר לא יתאפשר, למצער יש לאחד את התעריפים בכל העיר". עוד טוען כי טוב, כי הדבר מתבקש גם בכל הנוגע לתעריפי העסקים שבתעריף הגבוה, שחלקם ממש כורעים תחת הנטל והדבר מדכא את האפשרות לקידום תעסוקה ומסחר בבית שמש, נושא שכה מרבים לדבר בחשיבותו.


כי טוב מציין כי מבדיקות שערכתי בחוקים ובנהלי משרד הפנים, מתברר שישנם שינויים רבים שעשויים בהחלט להיות מאושרים ללא קושי מיוחד. בסיום מכתבו מבקש כי טוב מלשכת רה''ע לזמן ישיבה של הגורמים האחראיים כדי לדון על חלוקה חדשה וצודקת של תעריפי הארנונה.


יצחק, תושב השכונה החרדית חפציבה, אשר רוב תושביה מוגדרים אוכלוסיית מצוקה, תומך בדרישה להגדיר מחדש חלוקת תעריפי הארנונה בעיר ומסביר את ההגיון מאחוריה: "לא יתכן שכאן בשכונה שלנו, אשר רוב תושביה הינם בהגדרה של שכבה סוציו אקונומי חלשה ישלמו יותר ארנונה מתושבי השכונה הסמוכה, מגדל המים, אשר רק כביש מפריד בינינו, אבל פערי ההכנסות בין שתי השכונות הם גדולים, לטובתם. זה לא שאני דורש להעלות להם את הארנונה, אבל כן חושב שצריך להתחשב בנו ולהקל מעלינו, ולו במעט, את נטל הארנונה על פי חלוקה חדשה והוגנת".


30 צפיות

Comments


bottom of page