top of page

גם החרדים בבית שמש דורשים זכויות

עודכן: 11 בדצמ׳ 2021

מעקב טיפול בליקויי עיריית בית שמש

מאת מערכת נתיבות המשפט


בעקבות תחקיר מערכת נתיבות המשפט שפורסם לאחרונה במהדריניוז בבדיקת מבקר המדינה: "עיריית בית שמש מתעלמת מפניות הציבור" ולאחר התערבות המרכז חלו התפתחויות בנושאי התחקיר. בתחקיר הועלו טענות שונות הנבדקות במשרד מבקר המדינה על ידי נציבות תלונות הציבור בעקבות פניית התושבים


בתחקיר הועלו טענות שונות הנבדקות במשרד מבקר המדינה על ידי נציבות תלונות הציבור בעקבות פניית התושבים, לאחר פרסום התחקיר התקבלה פנייה מהמוקד העירוני ולאחר סיוע 'נתיבות המשפט' טופלו חלק מתלונות התושבים-בנוסף, לאחרונה ניתנו פסקי דין בחלק מהנושאים שהועלו בתחקיר


המרכז סייע לתושב למצות את זכויותיו בגין נפילה בכיכר שתחת הגינה החדשה


כפי שצוין בכתבה הכיכר לא הושלמה למעלה משנה והצדדים היו עסוקים בהטלת אחריות מאחד לשני- בסופו של דבר ניתן פסק דין שחייב את משרד השיכון לפצות את התובע ואת הצדדים לדין, מתוך פסק הדין:


...''התובע הלך ורץ בשביל שסומן לרוכבי אופניים ומעד בנקודה שבה השביל הופך משביל סלול לשביל כורכר. מדובר באדם צעיר אשר ראה התמרור שהשביל גם בנק' זו יכול להמשיך ולשמש לאופניים ואני דוחה את כל הטענות בדבר אשם תורם. אכן חברת הבנייה הציגה כי היה שילוט במקום שמזהיר כי מדובר באזור בנייה אך השביל עצמו כבר היה מוכן על גבי התמרור לא היתה כל אזהרה וממילא מדובר במקום שהתובע מתגורר בו במשך כשלוש שנים במועד האירוע ושיש שימוש בכביש ובשביל''...


בנוסף, לאחרונה ניתן פסק דין כנגד עיריית בית שמש בגין אי תחזוקת גן חול בגן ילדים כראוי, בית המשפט מתח ביקורת על התנהלות העירייה בפסק הדין כדלהלן:


...''אזכיר בעניין זה כי אחת המטרות שלה פיצוי היא לתמרץ את העירייה לטפל במפגע שכן העירייה היא הגורם היעיל בעניין הזה ואני מציעה כי העירייה תגביר את הבדיקות במקום, את הניקוי ואת תדירות החלפת החול'' ...


צריך לזכור שבסופו של דבר מדובר בפגיעה כפולה בציבור התושבים, ראשית עצם הרשלנות והמחדל פוגעת בשירות לתושב ובפעם השנייה הרשות מחויבת בכספים שמשולמים בסופו של דבר מתוך תקציב העירייה מדובר בכספי ציבור שיכולים לשרת מטרות חשובות למען תושבי העיר.


טענות רבות לליקויים – מפגעים ומטרדים

גם מועמדת לראשות העיר העלתה פרסום עם תמונות וטענות לליקויי תשתיות ברחבי העיר, ובעניין זה חשוב להזכיר לתושבים כי זכותם וחובתם לפנות להתריע, להתלונן ולבקש שירות נאות, ככל ופניות לא מטופלות ניתן לפנות לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.


ככל שתושבים פונים דורשים ועומדים על זכיותיהם כך גדל הסיכוי שהפניות תטפולנה, ככל והציבור אדיש ומתעלם פשוט לא קורה כלום.


באותו עניין חשוב להזכיר לפנות למשרתי הציבור ברשות ולהזכיר להם למלא את תפקידם שהוא דאגה לשרות התושבים ורווחתם ולא רק להצטלם באירועים ולחלק תפקידים.

שקיפות, כבר אמרנו?

לפי בדיקת מערכת נתיבות המשפט לא פורסם באתר העירייה דוחות מבקר העירייה לשנת 2016, מצד המבקר נמסר כי הוא פועל להעלות את הדוחות בהקדם-ואכן בימים האחרונים הדו''ח הועלה לאתר העירייה.


לאחרונה נערך כנס בנושא שקיפות ברשויות המקומיות – בכנס הוצגו נתונים לפיהם הרשויות מתעלמות מבקשות מידע וכי 97% מעתירות המידע כנגד רשויות מתקבלות בבתי המשפט המנהליים.


בכנס הציגו נתיבות המשפט את הזווית של המגזר החרדי, ואת ציוני דו''ח מדד השקיפות של עמותת מדד השקיפות הבינלאומי לפיהם הערים החרדיות נמצאות במקומות אחרונים בדו''ח, כך למשל עיריית בית שמש במקומות אחרונים בציון נמוך באופן עקבי מספר שנים.

כשלי העירייה

דו''ח מבקר העירייה לשנת 2016 פורסם לאחרונה באתר העירייה וזאת בעקבות פניית מרכז נתיבות המשפט בסיוע לתושבים שפנו בנושא.


בדו''ח הביקורת ציין מבקר העירייה שוב נושאים לגבי מחלקת הרווחה וכח האדם במחלקה

וכן כשלים במערכות המידע וקידום מימון ממשלתי רלבנטי, בדו''ח נמסר כי אילו היתה העירייה מדווחת בהתאם לממשלה היו מתקבלים סכומים נוספים לטובת תושבי העיר

כן ציין המבקר תשלומים ביתר בגין אחזקת רכב וכי 'לא נמצא אף לא עובד אחד אשר העירייה שילמה לו בדיוק את הסכום המוכר על ידי המשרד''.


כן שולמו שעות נוספות בחריגה מהסכומים המותרים והמוסמכים, הכסף אגב, יוצא מהכיס של כולנו!

נזכיר כי מדובר בנושאים רבים הנוגעים לאותם ליקויים שנקבעו שוב בדו''ח מבקר המדינה על עיריית בית שמש, נראה כי העירייה לא ממהרת לתקן את הליקויים הרלבנטיים.


לעניין מעונות ציין המבקר כי נראה שאין בקרה ואף נתונים עובדים במשרד הרווחה אינם זהים לרשום במשרד הרווחה


בפרק העוסק בשיפור פני העיר איכות הסביבה וגנים מציין המבקר לדוגמה:

''לא קיימת תוכנית עבודה יומית מוגדרת לעובדי העירייה''


כך לגבי חוזים עבודות מול קבלנים רשם המבקר:

''בניתוח לפי עלות לדונם מגונן יש הבדל של מיליוני שקלים בין התשלום לקבלנים לבין התשלום לעובדי העירייה''


בסיכום הפרק מעלה הביקורת מסקנה על התנהלות הרשות בנושא:

כפי העולה מהאמור לעיל במחלקת הגינון של עובדי העירייה לא נמצאה תכנית עבודה מוסדרת אשר נותנת מענה לגינון לפי סדר והעדפות אלא יותר התנהלות יומית ושבועית בהתאם לתקלות ובעיות.


בהשוואה בין עבודות שנעשו על ידי עובדי עירייה עם עלות פיקוח מול עבודה חיצונים מעלה הפרשים בלתי נתפסים כך לדוגמא:

... ניתן לראות שעלות גינון לדונם גבוהה ב 9.2.5 שמתוחזק ע"י עובדי העירייה.


..העלויות שכתובות אצל הקבלנים כוללות עלויות פיקוח ובקרה של משכ"ל ואילו 9.2.6 העלויות של עובדי העירייה אינם כוללות פיקוח חיצוני על העבודה שמתבצעת. כמו כן לא קיימת תכנית עבודה מסודרת לעובדי העירייה ולא קיים סקר אתר מסודר לשטחי הגינון שתחת אחריות עובדי העירייה...


כן ציין המבקר כי לחברות האמונות של שרות בזמן אמת והנהנות מתשלומים של מאות אלפי שקלים יש מנגנון קנס על אי ביצוע עבודות בפרק זמן קבוע, וכי הקנסות שהוטלו בפועל נמוכות מאד ומהוות פחות מ0.5% מגובה ההתקשרות עם הקבלנים.


לתגובות העירייה על דו''ח המבקר והתרשמות בלתי אמצעית מוזמנים הקוראים להיכנס לדו''ח המבקר בלינק הכתבה.


מערכת נתיבות המשפט פועלת לקידום מנהל תקין ומיצוי זכויות אזרחיות בתוך המגזר החרדי, לרבות מול רשויות ומוסדות במגזר החרדי, מהמערכת נמסר כי לאור הפעילות בבית שמש ניתן שוב ללמוד את הזכויות העומדות לתושבים, למרבה הצער רבים מהתושבים אינם מודעים ואינם פועלים למיצוי זכויות וכך נותר מצב שהרשויות אינן נותנות מענה הולם לתושבים ועסוקות בחלוקים תיקים וג'ובים לפני הבחירות כשלמרבה האבסורד תוצאות הבחירות כבר 'מונחות בכיסם' של משרתי הציבור שכן הציבור אינו משמיע כמעט קול ואינו מפקח על פעילותם של משרתי הציבור כהוגן, ואינו פועל למיצוי זכויותיו.


צריך לזכור שתפקידי הרשות ומשרתי הציבור בראשם הם קודם כל לטפל בענייני התושבים, ומוטב כי יעשו כן במקום לעסוק בחלוקת תיקים ומכרזים

16 צפיות

Comments


bottom of page