top of page

הזכות שלנו לזכויות

זכויות אדם וזכויות אזרח אינן מילים גסות, אלא זכויות בסיסיות של כל אחד ואיתנו, מדין תורה ולהבדיל מתוקף הדין הבינלאומי. לזכויות אין קשר לחובות. כל אחד ואחת מאיתנו יכולים ליזום ולתקן מכשולים ופגיעות בזכויות שלנו.

צבי אבידוב


ניתן לומר שרוב מוחלט מיהודי העולם בכל מושבותיהם מתגוררים במדינות דמוקרטיות וחוסים תחת צילם של משטרים שחרתו על דגלם זכויות אדם כתנאי בסיסי לקיומה של הממלכה. מדינת ישראל, נחשבת לאחת מהן. גם אם לחלקנו ישנן ביקורות והסתיגויות כאזרחים חרדיים, המרגישים לא פעם מופלים, קשה למצוא בציבור שלנו אנשים שאכן היו רוצים לחיות בשטחה של מדינה אחרת, כזו שאינה דמוקרטית ואינה מכבדת זכויות אדם.


אנו חיים כאן בארץ ישראל, ראשית כי זוהי ארץ חמדת אבות ומשאת נפשם של כל הדורות ליישב את ארצנו הקדושה, אך אם לא היו לנו את הזכויות הבסיסיות לחיות את חיינו כאן בדרך המסורה לנו, סביר להניח שלא היינו חיים פה, כשם שבמשך כמעט אלפיים שנות גלות, רוב מוחלט מהעם היהודי לא עלה לארץ ישראל ונותר לדור בגולה. ואם יש לנו זכויות כאן, על פיסת הארץ הזו, כדאי שנדע עליהם ונממש אותן.


לפני שנדבר על ההיבט הפרקטי והמעשי של זכויות אדם, חשוב לבחון את הדברים בהיבט התורני. חז''ל אומרים "חביב אדם שנברא בצלם". משמעות הדבר שלכל אדם ישנן זכויות והעדפות מעצם היותו צלם אלוקים. תובנה זו יש בה כדי לאשר הן את הזכויות של אחד ואחת מאיתנו והן לאשר את החובות שלנו זה כלפי זה כדי על מנת שאותם זכויות יתקיימו.


כיהודים וכבני צלם אלוקים וכן להבדיל כאזרחי המדינה, אנו זכאים לזכויות אנושיות ואזרחיות בסיסיות מעצם היותנו בני אדם, מבלי קשר לרקע שלנו או להשתייכות שלנו. כולנו זכאים לאותן זכויות בסיסיות ואין מדובר בהטבות או פריבילגיות כלשהן מהשלטונות. פעיל זכויות מוכר מימי האפרטהייד בדרום אפריקה אמר פעם את המשפט הבא: "אינני מעוניין ללקט פירורים של חמלה שהושלכו אל מתחת לשולחן בידי אדם הסבור שהוא האדון שלי. אני רוצה את הסל המלא של הזכויות שלי".


די להציץ במתרחש במדינות שאינן דמוקרטיות, או דמוקרטיות למחצה, כדי להבין שעם כל הקשיים, יש לנו הרבה על מה להודות לבורא ית' וכי מכלל ההן שלנו אפשר ללמוד על לאו גדול: נתאר לעצמנו מה היה אילו זכויות בסיסיות, כמו החופש למחות ולהפגין או הזכות לבחור ולהיבחר, לא היו חלק מסדר היום של המדינה.


אמנם בכל מדינה, כולל מדינה דמוקרטית ושוחרת זכויות אדם, ישנם גם חובות לצד הזכויות, כמו החובה לציית לחוקי התנועה או לשלם מיסים והרשימה ארוכה. אך לכלל החובות הכרוכות אחר צווארו של האזרח אין כל קשר לזכויות הבסיסיות שלו, כאדם וכאזרח: גם אם האזרח לא ממלא, חלילה, אחר חובותיו באופן מלא ולא מציית נאמנה לחוקי המדינה, לצד הענישה שאולי תבוא בעקבות עבירה על החוקים, אין זה מונע ממנו להיות זכאי לכל הזכויות הבסיסיות והאזרחיות. ועל כך אין עוררין.


אך לצד זכויות האדם והאזרח האישיות, כדאי לזכור שזכויות המגיעות לפרט, חלות לא פעם גם בהקשר הציבורי והקהילתי, לא פחות מאשר על האדם היחיד. נניח הזכות לסביבה נקיה ממפגעים או מבעיות תברואה. כך למשל, דרישה מהרשויות לתקן צינור ביוב שדולף, תועיל באופן אישי לאותו תושב שכונה שיזם וניגש להתלונן, אך בבד בבד זו תועיל לכלל התושבים המתגוררים באותה שכונה.


מכלול הדברים שהובאו כאן נועד לחזק ולעודד כל אחד מאיתנו, גם כאדם פרטי, לקום וליזום ולדרוש שינויים ושיפורים במערכת הציבורית ובמצב הזכויות המגיעות לכולנו.


אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו לקהילת נאמני זכויות של עמותת נתיבות המשפט, להתעדכן באתר שלנו על זכויותיך השונות ולדווח לנו במקרה ונתקלת במפגע, עוול או מעשה לא ראוי, הפוגע באחת מהזכויות המגיעות לך ולכולנו. ואין מזרזין אלא למזורזין.


25 צפיות

Comments


bottom of page